Ταμείο Ανάκαμψης: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη γενετική βελτίωση ζώων

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων - Οι δικαιούχοι

14 Δεκεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

«Πρεμιέρα» αναμένεται να κάνει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου το υποέργο για τη «Γενετική Βελτίωση Ζώων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την τελευταία παράταση που έδωσε πριν λίγες ημέρες το ΥπΑΑΤ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίστηκε για τις 20 Ιανουαρίου 2023. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στο μεταξύ σύμφωνα με απόφαση του ΥπΑΑΤ, αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση στο 100% των δαπανών του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι το υποέργο στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωϊκού κεφαλαίου και την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

Τρόπος κατάθεσης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

  1. Την αίτηση ενίσχυσης  και
  2. Τον φάκελο δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Μα σημειωθεί ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Μαρτίου 2023