Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας

Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας μέσω της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να δικαιούται έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής είναι : Να είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας. Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης […]

14 Δεκεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας μέσω της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να δικαιούται έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής είναι :

  • Να είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας.
  • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κάντα Κωνσταντίνα 2221086452 εσωτ. (6) η τον κο Ανάγνο Νίκο  2221086452 εσωτ. (7).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1 Απριλίου 2023