ΔΥΠΑ: Εγκρίθηκε η ανακαίνιση και αναβάθμιση των 116 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης

Εγκρίθηκε το έργο «Επανασχεδιασμός των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)» για τη λειτουργική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των 116 υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ανά την επικράτεια. Το έργο, προϋπολογισμού 41.024.200 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής οργανωσιακής αναδιάρθρωσης της ΔΥΠΑ […]

18 Ιανουαρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Εγκρίθηκε το έργο «Επανασχεδιασμός των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)» για τη λειτουργική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των 116 υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ανά την επικράτεια.

Το έργο, προϋπολογισμού 41.024.200 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής οργανωσιακής αναδιάρθρωσης της ΔΥΠΑ και της μετεξέλιξής της σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και θα παρέχει ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η δράση περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό, που θα αποτυπωθεί αρχικά σε ένα ΚΠΑ2, στο οποίο θα εφαρμοστούν πιλοτικά οι αλλαγές, με σκοπό να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, θα προχωρήσει η εφαρμογή των νέων προδιαγραφών σε κάθε ΚΠΑ2 στο σύνολο της επικράτειας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της ΔΥΠΑ στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας νέα τοπόσημα.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων με ενιαίες προδιαγραφές στην οργάνωση, τα υλικά και τον εξοπλισμό, για την κατασκευή των οποίων θα εφαρμοστούν οι πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και ασφάλειας.

Κάθε ανασχεδιασμένο ΚΠΑ2 θα ενσωματώνει τα στοιχεία της νέας εταιρικής ταυτότητας της ΔΥΠΑ, με ταυτόχρονη υιοθέτηση των ψηφιακών καινοτομιών, που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και όσων βρίσκονται σε εξέλιξη και θα παρουσιαστούν στο επόμενο διάστημα, ενώ, παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες αντιστοίχισης προσφοράς-ζήτησης εργασίας και ενίσχυσης της συμβουλευτικής, προσφέροντας μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης σε ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ, σε συνέχεια της μετονομασίας της (rebranding), της οργανωτικής της μετεξέλιξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της και της ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων, που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, αλλά και στην υλοποίηση μίας νέας στεγαστικής πολιτικής για τους νέους της χώρας, υλοποιεί μεθοδικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με σκοπό να καταστεί μία σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες εφάμιλλες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών φορέων, με συνέπεια στον κοινωνικό ρόλο της και με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

22 Μαρτίου 2023