2 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γ. Μουλκιώτης για την ολοκλήρωση της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας

Γ. Μουλκιώτης : 22 χρόνια μετά την προέγκριση του έργου, στις καλένδες παραπέμπει η Κυβέρνηση την ολοκλήρωση της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Ο βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση, απευθυνόμενη στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών, Εσωτερικών, αλλά και προς τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, μετά και τις τελευταίες απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Στην ερώτηση υπενθυμίζεται ότι η έλλειψη περιφερειακών οδών και ειδικά της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, επιβαρύνει τις ήδη άσχημες κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και αποστέλλοντας μείζον πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία της Θήβας, και ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ επισημαίνεται ότι το έργο της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, αν και έχει προεγκριθεί το 2000, περίπου 22 χρόνια μετά, δεν έχει ακόμα περατωθεί.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι από την υπ’ αριθμ. 104863/7059/14-10-2022 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκύπτει ότι «… για το έργο είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι με την υπ’ Αριθ. 122960/23.6.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ – ΥΠΑΑΤ με δεκαετή διάρκεια. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την παράταση της εν λόγω Απόφασης, οπότε πρόκειται για υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 9 του ν.4014/2011» ενώ «στο πλαίσιο της υπηρεσιακής συνεργασίας μας με το Υπ. Υποδομών & Μεταφορών είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση διερευνάται, ενόψει του νέου προγραμματικού έτους, η δυνατότητα ένταξης του έργου στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του εν λόγω Υπουργείου (τομεακό)».

Τέλος, επισημαίνεται ότι από την υπ’ αριθμ. 326161/19-10-2022 απάντηση της Γενικής Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκύπτει ότι «… εκκρεμεί η μελέτη κτηματολογίου, η οποία έχει σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Δ25 και τελεί υπό έλεγχο και έγκριση. Μετά την έγκριση της μελέτης του κτηματολογίου η σύμβαση θα παραληφθεί. Θα προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και για την ωρίμανση του έργου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων, με βάση τις εγκρίσεις των μελετών (2010): 15 εκ. €».

Κατόπιν αυτών των απαντήσεων, επανερχόμενος, θέτω συγκεκριμένα ερωτήματα στους συναρμοδίους Υπουργούς και προς τον Υπουργό Επικρατείας:

 • Σε ποια στάδιο βρίσκεται η πορεία υλοποίησης του εν λόγω έργου και πόσα χρόνια κρίνει κάθε ένα από τα ερωτώμενα Υπουργεία, ότι απαιτείται για να αρχίσει η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
 • Να απαντήσουν συγκεκριμένα «τις πταίει» κατά την πολιτική και υπηρεσιακή θέση εκάστου των ερωτωμένων υπουργείων, για την από το έτος 2000 έως σήμερα συνεχιζόμενη καθυστέρηση της Ανατολικής παράκαμψης Θηβών.
 • Σε τι στάδιο βρίσκεται η μελέτη κτηματολογίου, η οποία στις 19-10-2022 είχε ήδη σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Δ25 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τελούσε ήδη υπό έλεγχο και έγκριση και εάν έχει γίνει κάποια ενέργεια για την παράταση της υπ’ αριθ. 122960/23.6.2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ – ΥΠΑΑΤ για την έγκριση των περιβαλλοντικών ορών.
 • Εάν το έργο έχει ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εάν υπάρχει νέος ενδεικτικός προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων και ποιός είναι, δεδομένου ότι ο αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει καταστεί ανεπίκαιρος μετά το πέρας 13 ετών από τις εγκρίσεις των μελετών του 2010.
 • Σε ποιες ουσιαστικές ενέργειες θα προβούν ο καθένας από τους ερωτώμενους Υπουργούς, για να επιταχυνθούν όλες απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε το έργο, του οποίου η χωροθέτηση προεγκρίθηκε από το έτος 2000, να αρχίσει να υλοποιείται.
 • Τι προτίθενται να ενεργήσουν, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μελέτης και έγκρισης του κτηματολογίου, σε σαφώς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να αποφευχθεί το έργο να παραπεμφθεί γραφειοκρατικά στις ελληνικές καλένδες.
 • Εάν υπάρχει τελικά ρεαλιστικός κυβερνητικός σχεδιασμός και ουσιαστικός προγραμματισμός και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για την περάτωση του έργου Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας.

Ο κ. Μουλκιώτης κλείνει την παρέμβασή του, με τα εξής : «Θα επιμένω συνεχώς, μέχρις ότου η απίθανη γραφειοκρατία, αρχίσει να λειτουργεί έξω από πελατειακές σχέσεις, υπηρεσιακά και με επαγγελματισμό, όπως και να ενεργήσει για να υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που αφορούν την πόλη της Θήβας. Δεν θα σταματήσω να ενημερώνονται τακτικά οι πολίτες για την αποτελεσματικότητα και επιμέλεια της Κυβέρνησης ως προς την πορεία και του συγκεκριμένου έργου.»

Ο βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση, απευθυνόμενη στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών, Εσωτερικών, αλλά και προς τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, μετά και τις τελευταίες απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Στην ερώτηση υπενθυμίζεται ότι η έλλειψη περιφερειακών οδών και ειδικά της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, επιβαρύνει τις ήδη άσχημες κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και αποστέλλοντας μείζον πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία της Θήβας, και ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ επισημαίνεται ότι το έργο της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, αν και έχει προεγκριθεί το 2000, περίπου 22 χρόνια μετά, δεν έχει ακόμα περατωθεί.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι από την υπ’ αριθμ. 104863/7059/14-10-2022 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκύπτει ότι «… για το έργο είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι με την υπ’ Αριθ. 122960/23.6.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ – ΥΠΑΑΤ με δεκαετή διάρκεια. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την παράταση της εν λόγω Απόφασης, οπότε πρόκειται για υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 9 του ν.4014/2011» ενώ «στο πλαίσιο της υπηρεσιακής συνεργασίας μας με το Υπ. Υποδομών & Μεταφορών είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση διερευνάται, ενόψει του νέου προγραμματικού έτους, η δυνατότητα ένταξης του έργου στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του εν λόγω Υπουργείου (τομεακό)».

Τέλος, επισημαίνεται ότι από την υπ’ αριθμ. 326161/19-10-2022 απάντηση της Γενικής Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκύπτει ότι «… εκκρεμεί η μελέτη κτηματολογίου, η οποία έχει σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Δ25 και τελεί υπό έλεγχο και έγκριση. Μετά την έγκριση της μελέτης του κτηματολογίου η σύμβαση θα παραληφθεί. Θα προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και για την ωρίμανση του έργου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων, με βάση τις εγκρίσεις των μελετών (2010): 15 εκ. €».

Κατόπιν αυτών των απαντήσεων, επανερχόμενος, θέτω συγκεκριμένα ερωτήματα στους συναρμοδίους Υπουργούς και προς τον Υπουργό Επικρατείας:

 • Σε ποια στάδιο βρίσκεται η πορεία υλοποίησης του εν λόγω έργου και πόσα χρόνια κρίνει κάθε ένα από τα ερωτώμενα Υπουργεία, ότι απαιτείται για να αρχίσει η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
 • Να απαντήσουν συγκεκριμένα «τις πταίει» κατά την πολιτική και υπηρεσιακή θέση εκάστου των ερωτωμένων υπουργείων, για την από το έτος 2000 έως σήμερα συνεχιζόμενη καθυστέρηση της Ανατολικής παράκαμψης Θηβών.
 • Σε τι στάδιο βρίσκεται η μελέτη κτηματολογίου, η οποία στις 19-10-2022 είχε ήδη σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Δ25 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τελούσε ήδη υπό έλεγχο και έγκριση και εάν έχει γίνει κάποια ενέργεια για την παράταση της υπ’ αριθ. 122960/23.6.2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ – ΥΠΑΑΤ για την έγκριση των περιβαλλοντικών ορών.
 • Εάν το έργο έχει ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εάν υπάρχει νέος ενδεικτικός προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων και ποιός είναι, δεδομένου ότι ο αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει καταστεί ανεπίκαιρος μετά το πέρας 13 ετών από τις εγκρίσεις των μελετών του 2010.
 • Σε ποιες ουσιαστικές ενέργειες θα προβούν ο καθένας από τους ερωτώμενους Υπουργούς, για να επιταχυνθούν όλες απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε το έργο, του οποίου η χωροθέτηση προεγκρίθηκε από το έτος 2000, να αρχίσει να υλοποιείται.
 • Τι προτίθενται να ενεργήσουν, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μελέτης και έγκρισης του κτηματολογίου, σε σαφώς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να αποφευχθεί το έργο να παραπεμφθεί γραφειοκρατικά στις ελληνικές καλένδες.
 • Εάν υπάρχει τελικά ρεαλιστικός κυβερνητικός σχεδιασμός και ουσιαστικός προγραμματισμός και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για την περάτωση του έργου Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας.

Ο κ. Μουλκιώτης κλείνει την παρέμβασή του, με τα εξής : «Θα επιμένω συνεχώς, μέχρις ότου η απίθανη γραφειοκρατία, αρχίσει να λειτουργεί έξω από πελατειακές σχέσεις, υπηρεσιακά και με επαγγελματισμό, όπως και να ενεργήσει για να υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που αφορούν την πόλη της Θήβας. Δεν θα σταματήσω να ενημερώνονται τακτικά οι πολίτες για την αποτελεσματικότητα και επιμέλεια της Κυβέρνησης ως προς την πορεία και του συγκεκριμένου έργου.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ