2 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων

Στις 18.00 το απόγευμα

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Συνεδριάζει διπλά το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων αύριο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πιο αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 1ο: Περί πρακτικής άσκησης δύο (2) καταρτιζομένων δομών Ι.Ε.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας του άρθρου 140 παρ. 4  του Ν.3463/06.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 3οΔωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ακινήτου του Δημοτικού καταστήματος Δ. Κ. Μοσχοχωρίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο: Απευθείας εξαγορά ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 750, με Α.Κ.Π. : 802 της περιοχής επέκτασης Γαλανέικα – Πουρναράκι, εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Λαμιέων – σύναψη σχετικού συμβολαίου εξαγοράς – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 5ο: Διαδικασία πρόσληψης και προσόντα υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Ξεφλούδας

Θέμα 6ο: Κοπή δέντρων Λεύκας στο δημοτικό σχολείο Σταυρού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα 7ο: Περί κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών αγνώστων ιδιοκτητών στην περιοχή «ΤΖΑΜΑΛΑ» στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 8ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινή και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:  «κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδος στη συμβoλή με την οδό Σαμοθράκης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 9ο: Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής εργασιών, του έργου:  «κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Λαμίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 12ο: Ανανέωση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Ν.  Άμπλιανης & Καμαρίτσας στον «ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

Θέμα 13ο: Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  για τη Συντήρηση, Επισκευή, Μεταφορά & Χρήση λυόμενης Εξέδρας και Επανατοποθέτησή της Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 14ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων,  προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων,  που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2022- 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 15ο: Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων σχολικού έτους 2022-2023

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Συνεδριάζει διπλά το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων αύριο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πιο αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 1ο: Περί πρακτικής άσκησης δύο (2) καταρτιζομένων δομών Ι.Ε.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας του άρθρου 140 παρ. 4  του Ν.3463/06.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 3οΔωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ακινήτου του Δημοτικού καταστήματος Δ. Κ. Μοσχοχωρίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4ο: Απευθείας εξαγορά ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 750, με Α.Κ.Π. : 802 της περιοχής επέκτασης Γαλανέικα – Πουρναράκι, εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Λαμιέων – σύναψη σχετικού συμβολαίου εξαγοράς – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 5ο: Διαδικασία πρόσληψης και προσόντα υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Ξεφλούδας

Θέμα 6ο: Κοπή δέντρων Λεύκας στο δημοτικό σχολείο Σταυρού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα 7ο: Περί κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών αγνώστων ιδιοκτητών στην περιοχή «ΤΖΑΜΑΛΑ» στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 8ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινή και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:  «κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδος στη συμβoλή με την οδό Σαμοθράκης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 9ο: Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής εργασιών, του έργου:  «κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Λαμίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 12ο: Ανανέωση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Ν.  Άμπλιανης & Καμαρίτσας στον «ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

Θέμα 13ο: Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  για τη Συντήρηση, Επισκευή, Μεταφορά & Χρήση λυόμενης Εξέδρας και Επανατοποθέτησή της Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 14ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων,  προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων,  που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2022- 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 15ο: Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων σχολικού έτους 2022-2023

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ