, ,

ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται τα 1.000 ευρώ σε ανέργους

Αναμένεται να ξεκινήσουν 10 Απριλίου οι πληρωμές

31 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Αναλυτικότερα οι άνεργοι που συμμετείχαν στα προγράμματα κατάρτισης καλούνται για να πληρωθούν τη συμπλήρωση του ώστε το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν να πληρώνονται.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για τους άνεργους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» προϋπόθεση προκειμένου οι ωφελούμενοι να λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Οι ερωτήσεις που περιέχονται αφορούν στην αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά από τομείς όπως η οργάνωση, το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του voucher: https://voucher.gov.gr -> Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων) ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου: https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2/beneficiary/questionnaire/front

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

30 Μαΐου 2023