«Ενοσίχθων 2023»: Άσκηση σεισμού στη Λαμία

Άσκηση επί Χάρτου από την Πολιτική Προστασία ΠΕ Φθιώτιδας

23 Μαρτίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας/Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), διοργανώνει και διεξάγει την Άσκηση επί Χάρτου (Α.Ε.Χ.), με την κωδική ονομασία «ΕΝΟΣΙΧΘΩΝ 2023».

Αντικείμενο της Άσκησης επί Χάρτου είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικού φαινομένου σε Επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και των Δήμων της. Η άσκηση οργανώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ασκήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023,με πέρας προσέλευσης 9:30 π.μ. και ώρα έναρξης 10:00 π.μ.,στην αίθουσα «Λάμπρος Παπαδήμας», στην οδό Αινιάνων 6-8, στην Λαμία.

Τα επεισόδια του σεναρίου που καθορίστηκαν από την Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α.), θα προβάλλονται με οπτικοακουστικά μέσα και οι ασκούμενοι («παίκτες») θα περιγράφουν τις δράσεις των υπηρεσιών τους και τις αποφάσεις που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης με τον κατά το δυνατόν, ρεαλιστικό τρόπο, όπως θα έκαναν δηλαδή εάν η παρουσιαζόμενη κατάσταση ήταν πραγματική.

Η Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α) έχει προσδιορίσει ως βασικότερους στόχους της άσκησης:

  • Τη δοκιμασία της διαδικασίας σύγκλησης και λειτουργίας του έκτακτου Συντονιστικού  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (προσομοίωση).
  • Τη συλλογή των πληροφοριών και την αρχική εκτίμηση της κατάστασης μετά από την εκδήλωση σεισμού,
  • Την εκπαίδευση του ασκούμενου προσωπικού και των υπηρεσιών στους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους κατά την φάση της  άμεσης απόκρισης για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικού φαινομένου.
  • Την  εκπαίδευση-δοκιμασία των εμπλεκομένων Φορέων στην διαδικασία λήψης απόφασης και την μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεων  Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο  Π.Ε. Φθιώτιδας και των Δήμων της.
  • Τον έλεγχο των επικοινωνιών των ασκούμενων εμπλεκόμενων Φορέων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού.
  • Την υλοποίηση λοιπών δράσεων βραχείας αποκατάστασης των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του  σεισμικού φαινομένου.
  • Την ανάδειξη προβλημάτων/δυσκολιών που προκύπτουν κατά την φάση αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικού φαινομένου.

Με  το πέρας της άσκησης θα ακολουθήσει η  φάση της πρώτης (εν θερμώ) αποτίμησης που αφορά τα κύρια θετικά και αρνητικά σημεία που έγιναν αντιληπτά καθώς και τις προκλήσεις που εμφανίζονται στην αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν για εκπαιδευτικούς λόγους ως παρατηρητές και οι συναρμόδιες υπηρεσίες, Δημόσιες επιχειρήσεις, Φορείς, Επιμελητήρια, Εθελοντικές Οργανώσεις κ.α.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8 Ιουνίου 2023
8 Ιουνίου 2023