,

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Χιλιάδες επιχειρήσεις στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης

Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις

14 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Συνολικά 605.530 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έλαβαν 8,3 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και το ποσό που κλήθηκαν να επιστρέψουν ήταν της τάξεως των 2,74 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που όριζε η σχετική νομοθεσία. Κάποιες εξ αυτών, θα επιστρέψουν το συνολικό ποσό που έλαβαν από τους επτά κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και θα παραπεμφθούν και στη Δικαιοσύνη.

Καθώς η Επιστρεπτέα Προκαταβολή χορηγούταν βάσει της πτώσης του τζίρου της επιχείρησης, εκατοντάδες επιχειρήσεις αναθεώρησαν το 2020 μέσω τροποιητικών δηλώσεων ανοδικά το τζίρο τους για το 2019, ώστε να φανεί ακόμη μεγαλύτερη η πτώση του. Ακολούθως, το ίδιο έγινε και το 2021.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει το Newsbomb.gr το 2020 υποβλήθηκαν 34.570 τροποιητικές δηλώσεις νομικών προσώπων για το 2019. Για το φορολογικό έτος 2020 υποβλήθηκαν 7.628 τροποιητικές δηλώσεις νομικών προσώπων το 2021.

Είναι ενδεικτικές οι περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπισθεί από την φορολογική διοίκηση:

  • Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόννησο, που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο κρέατος, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 3.000 ευρώ για το 2019. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.
  • ΕΠΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού γραφείου, είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τέσσερα τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
  • Ξενοδοχείο στη Θεσσαλία είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019 και το 2020, με τζίρο 3 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
  • Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτών, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 7.000 ευρώ για το 2019 και το 2020. Υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019, με τζίρο ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».

Ήδη εδώ και δέκα μήνες το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Αττικής εξετάζουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και να αποκαλυφθούν τυχόν φαινόμενα καταστρατήγησης και παράνομων πράξεων, ακόμα και διαφθοράς και απάτης, που σχετίζονται με τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη χορήγηση εθνικών και ενωσιακών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

29 Μαρτίου 2023