, ,

Η BayWa AG καταγράφει κερδοφόρo ανάπτυξη

Υψηλή ζήτηση για φωτοβολταϊκά πλαίσια, γεωργικά μηχανήματα και οικοδομικά υλικά

31 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Θετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μετά από ένα εξαιρετικό έτος: Η εταιρεία στοχεύει σε EBIT μεταξύ 470 και 520 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2025.

Μόναχο, 30 Μαρτίου 2023 – Η BayWa AG έκλεισε το οικονομικό έτος 2022 με ρεκόρ κύκλου εργασιών και κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT). Σε ένα εν γένει ασταθές περιβάλλον αγοράς, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε 27,1 δισ. ευρώ (2021: 19,8 δισ. ευρώ). Η εταιρεία κατέγραψε EBIT ύψους 504,1 εκατ. ευρώ (2021: 266,6 εκατ. ευρώ). Αυτό υπογραμμίζει την κερδοφόρο ανάπτυξη του Ομίλου BayWa – και ειδικά στον Τομέα Ανανεώσιμης Ενέργειας – μετά από δύο αυξήσεις στις προβλέψεις κερδών του κατά τη διάρκεια του 2022. “Είτε πρόκειται για ενεργειακή ασφάλεια, ανεφοδιασμό τροφίμων ή οικοδομές και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ο ρόλος της BayWa ως πάροχος βασικών αγαθών και υπηρεσιών έχει άμεσο αντίκτυπο στα σημαντικότερα ζητήματα παγκοσμίως και εντός της Γερμανίας”, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BayWa, καθηγητής Klaus Josef Lutz. “Οι επιδόσεις μας κατά το οικονομικό έτος 2022 υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά την αξιοπιστία που αντιπροσωπεύει την BayWa τα τελευταία 100 χρόνια. Παρά τις διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τη έλλειψη διαθεσιμότητας ορισμένων αγαθών, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στη ζήτηση των πελατών μας για μέσα θέρμανσης, δομικά υλικά και προϊόντα για τη γεωργία σχεδόν χωρίς περιορισμούς”.

Υψηλή ζήτηση για φωτοβολταϊκά πλαίσια, γεωργικά μηχανήματα και οικοδομικά υλικά
Ο Τομέας Ανανεώσιμης Ενέργειας πέτυχε κύκλο εργασιών ρεκόρ, ύψους 6,5 δισ. ευρώ που ξεπέρασε κατά πολύ τις προηγούμενες χρονιές. Το χονδρεμπόριο φωτοβολταϊκού εξοπλισμού άνθισε. Η αυξημένη αποθήκευση μέσων θέρμανσης από τους καταναλωτές οδήγησε σε υψηλή ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης και ξυλεία pellet. Στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων, οι ευκαιρίες της αγοράς αξιοποιήθηκαν τόσο από τον διεθνή Όμιλο Cefetra όσο και από τις δραστηριότητες της BayWa εντός Γερμανίας. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές των σιτηρών και ελαιόσπορων αύξησαν το επενδυτικό ενδιαφέρον του γεωργικού κλάδου, επιτρέποντας στον Τομέα Γεωργικού Εξοπλισμού να επιτύχει ρεκόρ κύκλου εργασιών. Ωστόσο, τα κέρδη από το διεθνές εμπόριο φρούτων κατέγραψαν πτώση σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Σε αντίθεση με τη σχετικά υποτονική τάση στη συνολική αγορά, ο Τομέας Δομικών Υλικών σημείωσε άλλη μια εξαιρετικά θετική επίδοση το 2022. Οι κύριοι παράγοντες κερδοφορίας ήταν η υψηλή ζήτηση για οικοδομικά υλικά και η απρόσκοπτη δυνατότητα παράδοσης της BayWa, ιδίως σε περιόδους που η αγορά παρουσίαζε ελλείψεις αγαθών.

Υψηλότερος μεσοπρόθεσμος στόχος για τo EBIT του Ομίλου
“Στο μέλλον, αναμένουμε ότι το EBIT του Ομίλου θα παραμείνει πολύ πάνω από τα μέσα μεγέθη που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα”, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της BayWa, Klaus Lutz. “Ο ρόλος μας ως πάροχος βασικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και το γεγονός ότι όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας απευθύνονται σε παγκόσμια megatrends , όπως η προστασία του κλίματος, η ασφάλεια τροφίμων και η ενεργειακή ασφάλεια, στηρίζουν αυτή την πρόβλεψη”. Η εταιρεία αναμένει ότι το EBIT του Ομίλου θα κινηθεί μεταξύ 320 και 370 εκατ. ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος. Μέχρι το τέλος του 2025, η BayWa στοχεύει σε EBIT μεταξύ 470 και 520 εκατ. ευρώ, προσθέτει ο Lutz.

Επιδόσεις των επιμέρους λειτουργικών τομέων

Τομέας Ανανεώσιμης Ενέργειας
Ο τομέας Ανανεώσιμης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 6,5 δισ. ευρώ κατά το έτος αναφοράς (2021: 3,6 δισ. ευρώ). Το EBIT άγγιξε νέο ρεκόρ, στα 239,1 εκατ. ευρώ (2021: 135,0 εκατ. ευρώ). Τα ισχυρά κέρδη οφείλονται στην πώληση 26 υλοποιημένων αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων και ιδιαίτερα στην χονδρεμπορία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η BayWa r.e. AG, στην οποία έχει συγκεντρωθεί η δραστηριότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της BayWa, πούλησε φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής ισχύος 3,5 gigawatt-peak (GWp) – αύξηση 71% σε σχέση με το 2021. Το χαρτοφυλάκιο IPP των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, τα οποία η BayWa διαχειρίζεται η ίδια ως ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας (IPP), αυξήθηκε κατά επτά έργα την περίοδο αναφοράς, φτάνοντας τα 26 έργα με συνολική παραγωγή 0,8 gigawatt (GW).

Η BayWa αναμένει ότι ο Τομέας Ανανεώσιμης Ενέργειας θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία στο μέλλον. Το 2023, η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει αιολικά και φωοτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 2,1 GW. Το χαρτοφυλάκιο IPP πρόκειται να αναπτυχθεί περαιτέρω, κυρίως μέσω εξαγορών έργων στην Ευρώπη. Οι κυβερνητικοί στόχοι επέκτασης και τα προγράμματα επιδοτήσεων για την ηλιακή ενέργεια, καθώς και η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στον οικιακό και εμπορικό τομέα, θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις πωλήσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Τομέας Ενέργειας
Ο κύκλος εργασιών στον Τομέα Ενέργειας αυξήθηκε επίσης σημαντικά κατά το έτος αναφοράς σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2021: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ). Το EBIT ανήλθε σε 53,6 εκατ. ευρώ (2021: 17,4 εκατ. ευρώ). Παρά τις υψηλότερες τιμές για τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα pellets, η BayWa κατέγραψε σταθερή ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ενώ οι πωλήσεις λιπαντικών μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι επαγγελματικές υπηρεσίες επωφελήθηκαν από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες λύσεις θέρμανσης, όπως οι αντλίες θερμότητας. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η BayWa ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά με την επέκταση των υποδομών φόρτισης από την BayWa Mobility Solutions (BMS), κατασκευάζοντας περίπου 300 νέα πάρκα φόρτισης με κατά μέσο όρο έξι σημεία φόρτισης, στη Γερμανία το 2022. Αυτό ανεβάζει πλέον το μερίδιο της BMS στην αγορά υποδομών ταχείας φόρτισης στο 7%.

Για το τρέχον έτος, η BayWa αναμένει μείωση των κερδών σε σύγκριση με το 2022, αλλά αναμένει θετική επιχειρηματική ανάπτυξη συνολικά. Για παράδειγμα, η εταιρεία πιστεύει ότι θα συνεχίσει να επωφελείται από τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών, τις ανακαινίσεις ενεργειακής αναβάθμισης στην αγορά θέρμανσης και τη σταθερή ζήτηση για εναλλακτικά μέσα θέρμανσης, όπως τα pellets. Επιπλέον, η BayWa σκοπεύει να μετατρέψει τα έντεκα πρατήρια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε 100% bio-LNG μέχρι το τέλος του έτους.

Τομέας Ομίλου Cefetra
Οι δραστηριότητες του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων του Ομίλου Cefetra οδήγησαν σε κύκλο εργασιών ύψους 6,1 δισ. ευρώ κατά το έτος αναφοράς (2021: 5 δισ. ευρώ). Το EBIT αυξήθηκε σε 59,5 εκατ. ευρώ (2021: 38,8 εκατ. ευρώ). Καθώς ο όγκος συναλλαγών σιτηρών και ελαιόσπορων ήταν χαμηλότερος από το προηγούμενο έτος, ο Όμιλος Cefetra επωφελήθηκε από τις εμπορικές ευκαιρίες που προσέφεραν οι ιδιαίτερα ευμετάβλητες τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Τα ειδικά προϊόντα αντιπροσώπευσαν περίπου το 60% των κερδών του τομέα. Πάνω απ’ όλα, η εταιρεία του Ομίλου Royal Ingredients, η οποία εμπορεύεται προϊόντα όπως κινόα, σπόρους chia και φυτικές πρωτεΐνες, αναδείχθηκε η βασική πηγή των κερδών.

Η BayWa αναμένει ότι οι πιέσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων θα παραμείνουν υψηλές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, μετά τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών που παρατηρήθηκαν κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η αγορά έχει σταθεροποιηθεί. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναμένει ότι οι εμπορικές δραστηριότητες στον τομέα της γεωργίας θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα το 2023. Η BayWa αναμένει ότι ο κλάδος των ειδικών προϊόντων θα έχει σταθερή συνεισφορά στα κέρδη.

Τομέας Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Στον Τομέα Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει την εμπορία σιτηρών, ελαιόσπορων και προϊόντων για τη γεωργία, η BayWa κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 5,8 δισ. ευρώ (2021: 4,2 δισ. ευρώ). Το EBIT αυξήθηκε σε 104,7 εκατ. ευρώ (2021: 12,3 εκατ. ευρώ). Οι ανησυχίες των πελατών της BayWa σχετικά με πιθανά προβλήματα στην προμήθεια και περαιτέρω αυξήσεις των τιμών οδήγησαν σε έγκαιρη δημιουργία αποθεμάτων, ιδίως για τα λιπάσματα το 2022. Στην εγχώρια εμπορία σιτηρών και ελαιόσπορων, η BayWa επωφελήθηκε διαχειριστικά από τον έγκαιρο προγραμματισμό και τις προβλέψεις των εμπορικών διαδικασιών: Συμβόλαια που είχαν ήδη συναφθεί το 2021 αποτυπώθηκαν στο αποτέλεσμα κερδών του έτους αναφοράς με αυξημένες τιμές αγοράς.

Το τρέχον οικονομικό έτος αναμένεται να είναι άλλο ένα θετικό έτος για τον Τομέα Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Οι παγκόσμιες προμήθειες σιτηρών είναι περιορισμένες, ενώ η παγκόσμια ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται. Ως εκ τούτου, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων θα παραμείνουν προς το παρόν πάνω από τον μέσο όρο. Ενώ η BayWa αναμένει σταθερή ανάπτυξη για τους σπόρους και τα προϊόντα φυτοπροστασίας, αναμένει μείωση των πωλήσεων λιπασμάτων. Η δημιουργία αποθεμάτων κατά το προηγούμενο έτος σημαίνει ότι πολλοί αγρότες εξακολουθούν να έχουν επαρκή αποθέματα. Παρ’ όλα αυτά, τα βιολογικά προϊόντα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον λόγω των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών για τη γεωργία.

Τομέας Γεωργικού Εξοπλισμού
Ο Τομέας Γεωργικού Εξοπλισμού πέτυχε νέα ρεκόρ, σημειώνοντας κύκλο εργασιών ύψους 2,1 δισ. ευρώ (2021: 1,9 δισ. ευρώ) και EBIT ύψους 70,2 εκατ. ευρώ (2021: 48,6 εκατ. ευρώ). Μολονότι οι πωλήσεις μεταχειρισμένων μηχανημάτων μειώθηκαν σε 1.724 τρακτέρ, οι κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων κατάφεραν να υλοποιήσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγωγής και παραγγελιών για νέα μηχανήματα από το 2021. Κατά το προηγούμενο έτος, η BayWa πουλούσε κατά μέσο όρο 14 νέα μηχανήματα την ημέρα, ή 5.025 συνολικά.

Η BayWa είναι αισιόδοξη και για το οικονομικό έτος 2023. Η επενδυτική διάθεση στον γεωργικό κλάδο παραμένει ισχυρή, όπως αποδεικνύεται από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα βιβλία της BayWa στις αρχές του έτους. Η BayWa εξακολουθεί να αναμένει σταθερή κάλυψη της παραγωγικής ικανότητας των τεχνικών της εργαστηρίων κατά το τρέχον έτος.

Τομέας Παγκόσμιας Παραγωγής
Ο Τομέας Παγκόσμιας Παραγωγής κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 921,3 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο αναφοράς (2021: 960,7 εκατ. ευρώ). Το EBIT ανήλθε σε 21,1 εκατ. ευρώ (2021: 42,6 εκατ. ευρώ). Η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και logistics, στη συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη για premium προϊόντα και εξωτικά φρούτα, καθώς και στις διαταραχές της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.

Η BayWa παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη στις προβλέψεις της για το υπόλοιπο του έτους. Για παράδειγμα, ένας κυκλώνας κατέστρεψε μέρος της σοδειάς λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της συγκομιδής μήλων στη Νέα Ζηλανδία. Ωστόσο, ενδέχεται να καταστεί εφικτό να αντισταθμιστεί η χαμηλότερη προσφορά με υψηλότερες τιμές. Οι εσωτερικές διαδικασίες βελτιστοποιήθηκαν περαιτέρω το 2022 χάρη στις επενδύσεις στον γερμανικό κλάδο φρούτων και στην ολλανδική θυγατρική TFC Holland B.V. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη διασφάλιση της ποιότητας και στην τιμολόγηση των νωπών προϊόντων.

Τομέας Δομικών Υλικών
Το 2022, ο Τομέας Δομικών Υλικών συνέχισε απρόσκοπτα την ισχυρή του πορεία σε συνέχεια του προηγούμενου έτους, με κύκλο εργασιών 2,3 δισ. ευρώ (2021: 2,1 δισ. ευρώ) και EBIT 70,4 εκατ. ευρώ (2021: 73,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προήλθαν από την υψηλή ζήτηση σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών των δομικών υλικών. Η αποτελεσματική αποθήκευση, καθώς και οι ευρείες και σταθερές σχέσεις με τους προμηθευτές επέτρεψαν στη BayWa να παραδίδει προϊόντα σχεδόν χωρίς περιορισμούς. Η εκτεταμένη τεχνογνωσία στην γκάμα των προϊόντων και το πυκνό δίκτυο σημείων παρουσίας ήταν πρόσθετοι παράγοντες που παρείχαν στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας δομικών υλικών στη Γερμανία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως σε φάσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας προϊόντων στην αγορά. Η BayWa Bau Projekt GmbH είχε επίσης θετική συμβολή στα ετήσια κέρδη μέσω της πώλησης αρκετών οικιστικών μονάδων και της εξαγοράς 15 νέων έργων.

Η έναρξη της νέας κατασκευαστικής περιόδου καθορίζεται από τον ήπιο καιρό και το υπάρχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Η δραστηριότητα θα ενισχυθεί από τη ζήτηση για ενεργειακή αναβάθμιση στον οικοδομικό κλάδο, καθώς και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων. Αντίθετα, τα υψηλότερα επιτόκια στις υποθήκες και η αισθητή έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού συγκρατούν τον κατασκευαστικό κλάδο. Η BayWa αναμένει ότι η BayWa Bau Projekt GmbH θα επιτύχει ακόμη καλύτερη τοποθέτηση στην αγορά κατά το τρέχον οικονομικό έτος. H ισχυρή ροή έργων υπό εκτέλεση υπόσχεται σταθερά κέρδη και μετά το 2023.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.baywa.com/en/press. Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες έτοιμες για εκτύπωση, βίντεο και μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις εδώ.
Η BayWa AG στο Twitter: twitter.com/BayWaPresse

Επικοινωνία:
BayWa AG Arabellastraße 4
81925 Munich Germany Antje Krieger
Tηλ. +49 89 9222-3692
E-mail: antje.krieger@baywa.de

Σχετικά με τη BayWa AG
Η BayWa είναι ένας παγκόσμιος όμιλος ενεργός στους επιχειρηματικούς τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των δομικών υλικών. Ως παγκόσμιος παίκτης, αναπτύσσει κορυφαία έργα και λύσεις για τα βασικά αγαθά σίτισης, ενέργειας και στέγασης. Περίπου 21.500 εργαζόμενοι απασχολούνται από την BayWa σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Τα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1923 και γιορτάζει την 100ή επέτειό της το 2023, βρίσκονται στο Μόναχο. Παραδοσιακά, η δραστηριοποίηση της BayWa AG αφορά το γεωργικό συνεταιριστικό εμπόριο και η αποστολή της είναι να καλύπτει τις απαιτήσεις στη γεωργία στις αγροτικές περιοχές. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8 Ιουνίου 2023
8 Ιουνίου 2023