Μητρώο αγροτών-δικαιολογητικά

Για χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ

2 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ διατυπώνει με έγγραφό του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή  κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή  νεοεισερχόμενου στον, θα πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομίζεται για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Από την ημερομηνία λήξης υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 θα λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2022, παράλληλα  με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 και την ΕΑΕ έτους 2023, που βεβαιώνει ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης το τρέχων έτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

3 Ιουνίου 2023