,

Πάω Μπροστά: «Άνοιξε» η επιλογή μαθημάτων

Η επιλογή θα γίνει από λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων

6 Απριλίου 2023

του/της Βασω Δημητράντζου

Oι ωφελούμενοι που εντάχθηκαν ήδη στο Μητρώο, θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο  (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.), καθώς και με τα ακαδημαϊκά κριτήρια των δεξιοτήτων που έχουν δηλώσει.

Η επιλογή θα γίνει από λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
  • έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν συνολικά την κατάρτιση, υποχρεούνται μετά το τέλος της, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει ολόκληρο το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος που είναι 400 ευρω.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Φεβρουαρίου 2024