,

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας

Τετάρτη 05.04.2023 και ώρα 19:00

1 Απριλίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

5 η τακτική (επαναληπτική) συνεδρίαση έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ερέτριας την Τετάρτη 05.04.2023 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 και τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος 2023 του Δήμου Ερέτριας.
2. Έγκριση Έκθεσης Δ’ τριμήνου 2022 (Τριμηνιαία στοιχεία περιόδου 01/10/2022 έως
31/12/2022 προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2022).
Σελίδα 2 από 2
3. Έγκριση (συναίνεση) μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕΠ και Τ.Π. & Δανείων στην
χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία
μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
4. Ορισμός υπολόγου για έκδοση χρεωστικής κάρτας.
5. Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας ετών 2023-
2025 και καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλούπαραλίας σε τρίτους.
6. Περί χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αμαρύνθου Δήμου Ερέτριας».
7. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ του υποέργου: “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΟ”.
8. Περί χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΟΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ».
9. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης
Θεάτρων και Κινηματογράφων για το έτος 2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Ιουνίου 2023