,

Δωρεάν σεμινάρια αγρο-τουρισμού για τη Βοιωτία – Εγγραφές εδώ

Συμμετέχουν 9 χώρες και από την Ελλάδα επιλέχθηκε η Βοιωτία

16 Ιουνίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, το Βυζαντινό Μοναστήρι του Όσιου Λουκά και ο οικότοπος του Παρνασσού είναι τρία από τα 7 σημεία που -ως πλέον ενδεικτικά- προσφέρουν στην Βοιωτία τα στοιχεία εκείνα που την βοηθούν να αναδειχθεί πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός και να βοηθηθεί  μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες.

Τα άλλα σημεία είναι το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, η Λίμνη Μουσών και οι τόποι ειδικών αθλητικών/ψυχαγωγικών δράσεων στις Πλαταιές (Paragliding) και κοντά στο Κάστρο (Skydive Athens).

Στις εργασίες συνέβαλαν ως άτομα εθελοντικά στην προσπάθεια αυτή τα τελευταία χρόνια διάφοροι Βοιωτοί και ειδικοί και από το Επιμελητήριο Βοιωτίας, παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στην Λιβαδειά από την Μαργαρίτα Δεφίγγου και άλλους Ευρωπαίους τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα δωρεάν εκπαίδευση νέων σε σχετικές εξειδικεύσεις.

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό, συμμετέχουν 9 χώρες και από την Ελλάδα επιλέχθηκε η Βοιωτία

Με την υλοποίηση μιας κοινής Στρατηγικής που ενσωμάτωσε τις 9 συμμετέχουσες χώρες, το έργο στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση μιας ουσιαστικότερης επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων, καθώς και στην υποστήριξη περιοχών πλουσίων σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, αλλά με ελλείψεις ποιοτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα. Συγχρηματοδοτήθηκε δε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, αναδείχθηκε, όπως προαναφέραμε, η Βοιωτία ως παράδειγμα ελκυστικού προορισμού. Το έργο διευκόλυνε την ανάπτυξη και την δημιουργία δικτύων με την συμμετοχή πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και μετέφερε στα δίκτυα αυτά, όλες τις κτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες. Επίσης, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών στον αγρο-τουριστικό τομέα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρμόδιους φορείς.

Το Athens Lifelong Learning Institute οργάνωσε στις 14 Ιουνίου στην Λιβαδειά την προαναφερθείσα Ενημερωτική Ημερίδα για την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Escape2 – Υποστήριξη της Ανάπτυξης  της Διακρατικής Θεματικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό”.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας Παναγιώτης Αγνιάδης.

 

Τα Πρακτικά βήματα τώρα

-Μήπως είσαι νέος αγρότης, επιχειρηματίας ή επαγγελματίας στο χώρο του τουρισμού;

-Έχεις επιχείρηση σε αγροτική περιοχή και ψάχνεις για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, νέες γνώσεις και κατανόηση της ψηφιακής μετάβασης στον πρωτογενή τομέα;

-Αναρωτιέσαι από πού θα ξεκινήσεις και πώς θα τα καταφέρεις;

Τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια του Athens Lifelong Learning Institute για τη στήριξη του αγροτουρισμού, την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεργατικών δικτύων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ψηφιακή μετάβαση στον πρωτογενή τομέα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου “ESCAPE 2 – Υποστήριξη της Διακρατικής Θεματικής για τον Τουρισμό” το οποίο υλοποιείται σε 9 χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρονται σε αυτόν τον κύκλο και αναπτύχθηκαν ως πανευρωπαϊκή συλλογική προσπάθεια από εμάς και τους εταίρους μας είναι τα εξής:

* Προοπτικές του αγροτουρισμού (8 ώρες)

*Μοντέλα αγροτουρισμού: το τουριστικό προϊόν (14 ώρες)

*Επιχειρηματική στρατηγική αγροτουρισμού (8 ώρες)

*Αύξηση της ζήτησης-εργαλεία για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού σε μια περιοχή (10 ώρες)

*Πρόσβαση σε πόρους-δημόσια χρηματοδότηση, δυνατότητες συλλογικής χρηματοδότησης και προσέλκυση εταιρικών χορηγών (15 ώρες)

*Συνεργατικά δίκτυα και κοινότητες (25 ώρες)

*Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: η μικρομεσαία επιχείρηση αγροτουρισμού στην Ευρώπη (15 ώρες)

*Ψηφιοποίηση και εμπορική παρουσία στο διαδίκτυο (10 ώρες)

*Προσβασιμότητα και συμπερίληψη (10 ώρες)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αγρότες, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, στελέχη, εργαζόμενους και ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο. και άλλους φορείς της κοινωνίας πολιτών, νεοφυείς επιχειρήσεις και σε όποιο άλλο άτομο ενδιαφέρεται για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται διαδικτυακά ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωσή τους θα παρέχεται σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

 

Πληροφορίες και εγγραφές εδώ:

https://athenslifelonglearning.gr/el/free-educational-seminars-for-rural-tourism/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

16 Ιουνίου 2024