,

Πράσινο φως για δύο νέα αιολικά σε Βοιωτία και Φθιώτιδα

Οι περιοχές που θα δημιουργηθούν ανήκουν γεωγραφικά σε Βοιωτία και Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στους Δήμους Ορχομενού και Λοκρών αντίστοιχα

12 Αυγούστου 2023

του/της Βασω Δημητράντζου

Πράσινο φως έλαβαν δύο νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα και συγκεκριμένα πρόκειται για αιολικά projects σε Βοιωτία και Φθιώτιδα.

Φορέας υλοποίησης και των δύο έργων στη Στερεά Ελλάδα είναι η εταιρεία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ.

Οι περιοχές που θα δημιουργηθούν ανήκουν γεωγραφικά σε Βοιωτία και Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στους Δήμους Ορχομενού και Λοκρών αντίστοιχα.

Τα projects έλαβαν την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βαίνουν ολοταχώς προς κατασκευή.

Ταυτότητα των έργων

Το πρώτο αιολικό έργο θα αναπτυχθεί στη θέση “Θόδα” του Δήμου Ορχομενού στη Βοιωτία και αφορά σε εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 18 MW της “ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΘΟΔΑ Α.Ε”.

Ο υπόψη αιολικός σταθμός θα αποτελείται από τρεις (3) ανεμογεννήτριες (Α/Γ), ονομαστικής ισχύος 6,0 MW η καθεμία.

Επιπλέον ο ΑΣΠΗΕ θα περιλαμβάνει :

  • Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 30 τ.μ.
  • Έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 3.398,49 μ., εκ των οποίων τα 1.329,73 μ. αφορούν σε βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και τα υπόλοιπα 2.068,76 μ. αφορούν σε νέες διανοίξεις.
  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης συνολικού μήκους 1.135,74 μ., για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ στον οικίσκο ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου του Α.Σ.Π.Η.Ε. και πιο συγκεκριμένα εντός της πλατείας της Α/Γ 1.
  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους συνολικού μήκους 12.769,95 μ., για τη διασύνδεση και μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου σε προτεινόμενο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 20/150KV, σε απόσταση 4,8 χλμ. από τη θέση του εν λόγω έργου, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το έτερο έργο της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ θα αναπτυχθεί στα γεωγραφικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στη θέση “Χαλκάς” των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών αντίστοιχα.

Ο υπόψη αιολικός σταθμός θα αποτελείται από τρεις (3) ανεμογεννήτριες (Α/Γ), ονομαστικής ισχύος 6,0 MW η καθεμία.

Επιπλέον ο ΑΣΠΗΕ θα περιλαμβάνει :

  • Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 30 τ.μ.
  • Έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 1.775,63 μ., εκ των οποίων τα 895,24 μ. αφορούν σε βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και τα υπόλοιπα 880,39 μ. αφορούν σε νέες διανοίξεις.
  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης συνολικού μήκους 1.428,97 μ., για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ στον οικίσκο ελέγχου που θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου του Α.Σ.Π.Η.Ε. και πιο συγκεκριμένα εντός της πλατείας της Α/Γ 3.
  • Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους συνολικού μήκους 12.199,87 μ., για τη διασύνδεση και μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου σε προτεινόμενο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 20/150KV, σε απόσταση 6,4 χλμ. από τη θέση του εν λόγω έργου, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από άλλη εταιρεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαΐου 2024