Συνάντηση Eργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Ευβοίας και Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών πόρων του ΕΚΠΑ

21 Σεπτεμβρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κ. Ιωάννη Γεροντίτη και του Προέδρου του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Θεόδωρου Ζαχαριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα και εδρεύουν στη Εύβοια και τους τρόπους που οι δυο Φορείς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.

 

Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν:

  • Οι σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη νέων εξαγώγιμών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Θέματα που αφορούν την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως η υλοποίησή της μπορεί να επηρεάσει τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο νομό μας
  • Θέματα διαχείρισης Φυσικών Πόρων, όπως οι συνέπειες της πρόσφατης καταιγίδας Daniel στην αγροτική παραγωγή και οι επιβαρύνσεις που αναμένονται στην οικονομική ζωή της χώρας
  • Οι ενέργειες ανασυγκρότησης της Εύβοιας από τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και μετά.

Οι δυο Φορείς επικαιροποίησαν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία μεταξύ τους, σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, και εμπέδωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος σε τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα σαν εργαλείο διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών σπουδών με την τοπική αγορά εργασίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εξήρε για μια ακόμη φορά, το πολύ σημαντικό γεγονός, ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων έλαβε πριν από λίγες μέρες πιστοποίηση της ποιότητας σπουδών του με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει αυτή τη διάκριση. Η εν λόγω πιστοποίηση διενεργείται από διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8 Δεκεμβρίου 2023