,

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για κτιριακά έργα σε 2 Νοσοκομεία της Εύβοιας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

27 Νοεμβρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 204727).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Πηγή: ypodomes

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5 Μαρτίου 2024