Προχωρά επένδυση για νέο αιολικό στη Βοιωτία – Δείτε πού θα γίνει

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ZIKOS ENERGY CONSTRUCTION SMPC

27 Νοεμβρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Προχωρά επένδυση για νέο αιολικό στη Βοιωτία, μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW, στη θέση «Μαυροβούνι – Μεγάλη Κορυφή» του Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Βοιωτίας.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ZIKOS ENERGY CONSTRUCTION SMPC.

 

Περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW στη θέση «Μαυροβούνι – Μεγάλη Κορυφή» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.

Ο υπόψη αιολικός σταθμός, θα περιλαμβάνει :

Τέσσερις (4) Α/Γ ονομαστικής ισχύος 6 MW η καθεμία

Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 70 τ.μ.

Έργα διάνοιξης οδοποιίας για την πρόσβαση στις θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ συνολικού μήκους 3.046 μ.

Υπόγεια εσωτερική γραμμή μέσης τάσης συνολικού μήκους 7.811 μ. για τη σύνδεση των Α/Γ με τον κεντρικό οικίσκο ελέγχου και υπόγεια εξωτερική όδευση γραμμής Μ.Τ 20 kV συνολικού μήκους 1.420 μ. για τη σύνδεση του οικίσκου ελέγχου με τον Υ/Σ ‘’ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ’’

Εργοταξιακές εγκαταστάσεις, με προσωρινή εγκατάσταση κινητού σπαστηριοτριβείου

Η συνολική επιφάνεια επέμβασης, σε δημόσιου χαρακτήρα εκτάσεις, υπολογίζεται σε 41.512 τ.μ.

Πηγή: ypodomes

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5 Μαρτίου 2024