Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λιβαδειάς αύριο ο Αντιδήμαρχος Λεβαδέων

Για μη απομάκρυνση αγέλης σκύλων

27 Νοεμβρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λιβαδειάς, θα βρεθεί αύριο, Τρίτη 28 Νοεμβρίου, ο Αντιδήμαρχος Λεβαδέων, με την κατηγορία της μη απομάκρυνσης αγέλης σκύλων.

Σύμφωνα με τους δημότες, καλέστηκε ως υπαίτιος, για την μη απομάκρυνση και φροντίδα σε εκτροφείο ζώων, 6 αδέσποτων επιθετικών σκύλων, οι οποίοι περιφέρονταν στην περιοχή στο τέρμα της οδού Ρούμελης, από τον Ιούλιο του 2020 έως και τον Μάιο του 2022.

Πιο συγκεκριμένα:

“Στη Λιβαδειά, περί τον Ιούλιο του έτους 2020 μέχρι και το μήνα Μάιο του έτους 2022, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου αδικήματος, ενεργώντας με πρόθεση δεν προσέφερε- παρείχε τη βοήθεια που του ζητήθηκε μολονότι μπορούσε χωρίς να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, σε περίπτωση κοινού κινδύνου και ανάγκης, και ειδικότερα ως αντιδήμαρχος του Δήμου Λεβαδέων με καθήκοντα μεταξύ άλλων την φροντίδα ευζωίας και την περισυλλογή αδέσποτων ζώων δεν μερίμνησε να αποκομισθούν – απομακρυνθούν και να έχουν φροντίδα δια της φυλάξεως σε εκτροφείο ζώων δεν μερίμνησε να αποκομισθούν- απομακρυνθούν και να έχουν φροντίδα δια της φυλάξεως σε εκτροφείο ζώων ή σε άλλη κατάλληλη δομή (6) αδέσποτοι και επιθετικοί σκύλοι οι οποίοι περιφέρονταν επί της παραπάνω περιοχής καταστήματος τροφίμων “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”, ως και επιτίθεντο σε δίκυκλα (ποδήλατα- μοτοποδήλατα) και πεζούς, ενώ κατά τις βραδινές ώρες προκαλούσαν έντονη διατάραξη της κοινής ησυχίας τω περιοίκων.”

Η νομική σύμβουλος του Δήμου με την υπ’ αρ. 21830/9.11.2023 εισήγησή της, εισηγείται θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή για την νομική εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Λεβαδέων, επειδή πρόκειται για ποινικό αδίκημα που κατηγορείται ότι διέπραξε, ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεβαδέων, με καθήκοντα την φροντίδα ευζωίας και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων καθ ύλην αρμοδιότητες, οι οποίες του ανατέθηκαν με τις ακόλουθες αποφάσεις Δημάρχου Λεβαδέων:

α) με την αριθμ. 93/Α.Π.20297/ 10-9-2019 (ΑΔΑ 673ΙΩΛΗ-ΜΛΠ) με θητεία από 10/9/2019 έως 10/9/2020

β) με την αριθμ. 101/Α.Π. 18316/17-9-2020 (ΑΔΑ ΨΞΟ8ΩΛΗ-969) με θητεία από 17/9/2020 έως 3/3/2021

γ) με την αριθμ. 27/Α.Π. 3441/3-3-2021 (ΑΔΑ 6ΦΨΟΩΛΗ-105) με θητεία από 3/3/2021 έως 10/1/2022

δ) με την αριθ. 1/Α.Π. 401/10.1.2022 (ΑΔΑ 9ΣΣΘΩΛΗ-Π5Ε) με θητεία από 10/1/2022 έως 10/1/2023.

Γι΄αυτό τον λόγο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενέκρινε την παροχή νομικής εκπροσώπησης στον Αντιδήμαρχο Λεβαδέων, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς, κατά τη δικάσιμο της 28-11-2023, για ποινικό αδίκημα που διέπραξε, ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεβαδέων, με καθήκοντα την φροντίδα ευζωίας και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5 Μαρτίου 2024