Την Τετάρτη (6/12) η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς

Με 27 θέματα

1 Δεκεμβρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:00 το πρωί, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) και οι σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν διά ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη.

Επίσης, η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Τα θέματα:

Θέμα 1ο  Επικύρωση πρακτικών της 10ης τακτικής συνεδρίασης της 08.06.2023, της 11ης έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της 29.06.2023, της 12ης τακτικής συνεδρίασης της 06.07.2023, και της 13ης έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της 26.07.2023, της 14ηςτακτικής συνεδρίασης της 09.08.2023, της 15ης έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της 23.08.2023, της 16ηςτακτικής συνεδρίασης της 05.09.2023, της 17ης έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της 02.10.2023, της 18ης έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της 03.11.2023,

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής

κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

 

Θέμα 2ο Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της αναδιαμορφωμένης πρότασης 6ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 3ο  Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) σε ακίνητο της εταιρείας “INTERTRADE HELLAS  A.B.E.E.” στο Δήμο Τανάγρας (Δ.Ε. Οινοφύτων) της ΠΕ Βοιωτίας 

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 4ο  Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. 

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 5ο  Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 2020-2030.

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 6ο Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και δημοσιοποίησής της.

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 7ο  Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) και δημοσιοποίησής της.

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 8ο  Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και δημοσιοποίησής της.

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 9ο  Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) και δημοσιοποίησής της

Εισηγητής

κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.

 

Θέμα 10ο  Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 55976/21-03-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012340048 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (Διδασκαλίας-Γραφείων) & χώρων υγιεινής (W.C)  διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας».

Εισηγητής

κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

 

Θέμα 11ο  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εισηγητής

κ .Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.

 

Θέμα 12ο  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών/Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως/παρατάσεως των σχετικών συμβάσεων.

Εισηγητής

κ .Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας

 

Θέμα 13ο  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

Εισηγητής

κ .Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

 

Θέμα 14ο  Καταργήσεις – Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγητής

κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.

 

Θέμα 15ο

Τροποποίηση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2023-2024 & 2024-2025.

Εισηγητής

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

 

Θέμα 16ο  Έγκριση της 10ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

 

Θέμα 17ο  Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2023

Εισηγητής

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας

 

Θέμα 18ο 

Έγκριση Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2024.

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

 

Θέμα 19ο  Συμπλήρωση-τροποποίηση έπειτα από τις παρατηρήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) του τελικού προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Οργανισμού Λιμένων Νήσου Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.) και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Σκαπάνη Ανώνυμη Εταιρεία-Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για το έργο, με τίτλο: «Μελέτη Αναβάθμισης και Επέκτασης Αλιευτικού Καταφυγίου Πολιτικών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων».

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

 

Θέμα 20ο 

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για το έργο «Συντήρηση Δημοτικής Οδού Κλιμάκι-Χερόμυλος Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Θέμα 21ο 

Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λοκρών, για την «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών Π.Ε. Φθιώτιδας στη περιοχή του Δήμου Λοκρών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29.9.2018 και της 5.10.2018».

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Θέμα 22ο 

Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λοκρών, για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΖΕΛΙ – ΑΤΑΛΑΝΤΗ».

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Θέμα 23ο 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού– Πρόγραμμα έτους 2024. 

Εισηγητής

κ. Ευάγγελος Κούκουζας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.

 

Θέμα 24ο 

Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.

Εισηγητής

κ. Ηλίας Μπουρμάς, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού &  Εθελοντισμού.

 

Θέμα 25ο 

Πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Π.Ε. Εύβοιας και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής

κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

 

Θέμα 26ο 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.

Εισηγητής

κ .Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

 

Θέμα 27ο 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα(12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μέσω του προγράμματος απασχόλησης “Mακροχρόνια άνεργοι της Δ.ΥΠ.Α.“ για την Π. Ε. Εύβοιας.

Εισηγητής

κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5 Μαρτίου 2024