,

Η Cenergy Holdings δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για το 2023

Δημοσίευση Annual Report 2023

29 Μαρτίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η Cenergy Holdings SA (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η ετήσια έκθεσή της για το 2023 είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας www.cenergyholdings.com.

Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών επιδόσεων, της επιχειρηματικής στρατηγικής, των επιδόσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και των πρακτικών που ακολουθούνται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων για το 2023 από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Η παραπάνω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

16 Απριλίου 2024