Προσλήψεις για 15 θέσεις στον Δήμος Στυλίδας

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Στυλίδας, τα απαραίτητα προσόντα και η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

26 Μαρτίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

«Τρέχουν» οι αιτήσεις συμμετοχής για προσλήψεις 15 ατόμων στον Δήμο Στυλίδας, για την αρδευτική περίοδο έτους 2024.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υδρονομείς (επόπτες ή υδρονομείς άρδευσης). Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2024.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από την Πέμπτη 21 Μαρτίου και πρόκειται να διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη2 Απριλίου 2024.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Στυλίδας

Η Δημοτική Επιτροπή καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομικών οργάνων άρδευσης ως εξής:

 • επόπτης υδρονομέας
 • υδρονομείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Στυλίδας.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα της Κοινότητας Ανύδρου.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Νεράιδας.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Καραβομύλου.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Αχινού.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Παλαιοκερασιάς.
 • υδρονομείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Ραχών.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Αχλαδίου.
 • υδρονομείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Σπαρτιάς.
 • υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Μύλων

Τα απαραίτητα προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος επόπτης ή υδρονομέας πρέπει:

 • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
 • Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο έτος ή μέχρι το 65ο έτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
 • Προκειμένου περί επόπτη υδρονομέα πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει έως το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να να καταθέσουν τις αιτήσεις τους:

 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου:

Γραφείο Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνα, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (Ελευθερίου Βενιζέλου 31-35300 Στυλίδα), αρμόδιες υπάλληλοι: Βασιλική Κρικζώνη, τηλ.22383-50109 – Παναγιώτα Καραγεώργου, τηλ. 22383-50140

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

18 Απριλίου 2024