,

Πρόταση διανομής μερίσματος της Viohalco

Πρόταση διανομής μερίσματος και Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

8 Μαρτίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η Viohalco S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 7 Μαρτίου 2024 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την έγκριση διανομής μεικτού (*) μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024.

 

Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 2024, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2023  (Τηλεδιάσκεψη) σε επενδυτές και αναλυτές

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024

 

Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2023

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 2024

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

 

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2023

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

 

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2023 – Ημερομηνία Καταγραφής (Record Date)

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024

(Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έπεται της 21ης Ιουνίου 2024, ημερομηνίας λήξης των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων σε μετοχές και των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων στο Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών.)

 

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024

 

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου χρήσης 2024

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024

 

Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου χρήσης 2024  (Τηλεδιάσκεψη) σε επενδυτές και αναλυτές

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024

 

(*) Το τελικό καθαρό μέρισμα δύναται να διαφοροποιηθεί, καθώς οι βελγικές φορολογικές αρχές επιβάλλουν παρακράτηση φόρου και διατυπώσεις φορολογικής συμμόρφωσης, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του μετόχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

16 Απριλίου 2024