Ακτινιδιά: Προστασία από τη βαμβακάδα και το βακτηριακό έλκος

Χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, για δυο βασικές ασθένειες που μπορεί να επηρεάσουν την ακτινιδιά

4 Απριλίου 2024

του/της Newsroom

Χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, για δυο βασικές ασθένειες που μπορεί να επηρεάσουν την ακτινιδιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Βαμβακάδα

Η βαμβακάδα αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς της καλλιέργειας. Προσβάλει τον κορμό, τα κλαδιά και τους καρπούς. Διαχειμάζει με τη μορφή ενήλικου θηλυκού και από τα μέσα Απριλίου ξεκινούν οι ωοτοκίες. Πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ταχύτητα και έχει τρεις γενιές το έτος.

Το έντομο απομυζά χυμούς από το φυτό προκαλώντας την ξήρανση των κλαδιών και σταδιακά την εξασθένισή του. Σημαντικές είναι και οι ζημιές στον καρπό. Στα σημεία προσβολής τους δημιουργούνται πληγές με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται σήψεις. Αυτό μειώνει τον χρόνο διατήρησης των καρπών και μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας και της εμπορικής αξίας του προϊόντος. Κατάλληλη περίοδος για τη χημική καταπολέμηση του εντόμου είναι η περίοδος που πραγματοποιούνται οι εκκολάψεις (Απρίλιος – Μάιος).

Η αντιμετώπιση πρέπει να στοχεύει κατά των νεαρών ερπουσών προνυμφών (1ου σταδίου). Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης των σταδίων του εντόμου από τον τεχνικό σύμβουλο. Κατά τον ψεκασμό πρέπει να επιτυγχάνεται πολύ καλή διαβροχή των δένδρων. Αν υπάρχει υψηλός πληθυσμός θα πρέπει ο πρώτος ψεκασμός να γίνει με την έναρξη των εκκολάψεων και να ακολουθήσει ο δεύτερος 10 – 14 ημέρες, αργότερα. Σε περιπτώσεις χαμηλών πληθυσμών, ο ψεκασμός ενδείκνυται να πραγματοποιείται στο μέγιστο των εκκολάψεων.

Βακτηριακό έλκος

Προσβάλει φύλλα, κλαδιά και βραχίονες. Τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής παρατηρούνται στα φύλλα την άνοιξη (καστανές γωνιώδεις κηλίδες με χλωρωτική άλω -συμπτώματα μάρανσης και νέκρωσης). Κατά τη διάρκεια του χειμώνα μικρά σταγονίδια γαλακτόχρωμου υγρού εμφανίζονται στην επιφάνεια του κορμού, καθώς και των κύριων και δευτερευόντων κλάδων.

Παρατηρείται μεταχρωματισμός της επιφάνειας του κορμού που συνοδεύεται από βακτηριακά εκκρίματα εξερχόμενα από το έλκος τα οποία αποξηραίνονται στον φλοιό.

Άλλα συμπτώματα:

✓ Καστανός μεταχρωματισμός των ιστών κάτω από το φλοιό των κλάδων.

✓ Μεταχρωματισμός και μάρανση των ανθέων πριν ανοίξουν.

Αποτελεί σοβαρή ασθένεια και η μεταφορά του μολύσματος γίνεται κυρίως από μη πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό, τον αέρα, τη βροχή, τα ζώα, τον άνθρωπο και τα καλλιεργητικά εργαλεία, όταν δεν απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Ευνοϊκές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη και διάδοσή του 15-25οC.

Για την προστασία από το βακτηριακό έλκος συστήνεται:

Πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό κατά την εγκατάσταση νέων οπωρώνων.

Τακτική επιθεώρηση στον αγρό για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων από την προσβολή.

Απομάκρυνση πεσμένων φύλλων και κλαδιών τα οποία μπορεί να είναι φορείς του μολύσματος.

Απολύμανση των γεωργικών εργαλείων, σχολαστικός καθαρισμός των μηχανημάτων μετά από κάθε χρήση.

Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος, από τα πρώτα φύλλα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

16 Μαΐου 2024