,

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Heptapolis – Τριλογία, το Όραμα των Δελφών»

«Παγκόσμιο Ταμείο Πράσινης Φορολογίας»

12 Απριλίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Το Σάββατο 6 Απριλίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης», το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο παρουσίασε το πλαίσιο χρηματοδότησης του προγράμματος «Heptapolis – Τριλογία, το Όραμα των Δελφών» με τίτλο «Παγκόσμιο Ταμείο Πράσινης Φορολογίας».

Η οικοδόμηση της Heptapolis στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών (www.heptapolis.com) έχει ήδη εξασφαλισμένο τον απαιτούμενο οικοδομικό χώρο που περιλαμβάνει συνολικά 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος των έργων του φορέα «Heptapolis – Τριλογία» είναι εξαιρετικά μεγάλο και απαιτεί ειδικές μελέτες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επενδυτικών και τραπεζικών φορέων αλλά και του προτεινόμενου ευρηματικού φορέα «Παγκόσμιο Ταμείο Πράσινης Φορολογίας» (Π.Τ.Π.Φ.) πληθυσμιακού τύπου, βασισμένου στην αιτούμενη θετική ανταπόκριση των 193 κρατών – μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO.

  Ο Πρόεδρος του Σωματείου “ΟΛΥΜΠΟΣ – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο” Παύλος Πισάνος

                                                                  Αιτούμενη Πρόταση

Η αιτούμενη πρόταση θα υποβληθεί στον Ο.Η.Ε και θα αφορά το «Παγκόσμιο Ταμείο Πράσινης Φορολογίας» (Π.Τ.Π.Φ.), η βασική δομή της οποίας είναι η ακόλουθη:

1) Κάθε κράτος – μέλος του Ο.Η.Ε. θα πιστοποιεί στο φορέα διαχείρισης έναν συγκεκριμένο αριθμό πληθυσμού στο πέρας κάθε ετήσιας περιόδου απογραφής.

2) Για κάθε άτομο του πληθυσμού, κάθε κράτος θα καταβάλλει στο Π.Τ.Π.Φ. ποσό ενός ευρώ ή ενός δολαρίου ετησίως, για μια συγκεκριμένη περίοδο 10 ετών, που θα αφορά στην ολοκλήρωση των οικοδομικών έργων της Heptapolis καθώς και των τρεχόντων ευεργετικών προγραμμάτων του Ο.Η.Ε. και της UNESCO, που θα μετέχουν στα ετήσια έσοδα από το Π.Τ.Π.Φ.

Σημείωση: τα κράτη μέλη της Κίνας και της Ινδίας, λόγω του υπερπληθυσμού τους, θα υπάγονται στην ισότιμη αρίθμηση πληθυσμού των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Ως ανταπόδοση του ενός ευρώ ή ενός δολαρίου ετησίως για κάθε άτομο θα είναι η δωρεάν παραχώρηση 10 τεκμηριωμένων ψηφιακών Μαθημάτων Επιμόρφωσης, πολιτισμού και κουλτούρας, σε γλώσσα ελληνική ή αγγλική, του Avatar e-Learning, τα οποία κάθε νέο έτος θα προσαυξάνονται κατά δέκα νέα μαθήματα που θα επιλέγουν οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας κάθε χώρας.

4) Διευκρινίζεται ότι, σε μία περίοδο 10 ετών, κάθε ένα άτομο θα έχει πληρώσει 10 ευρώ ή 10 δολάρια συνολικά και θα έχει στη διάθεσή του 100 ψηφιακά Επιμορφωτικά Μαθήματα κορυφαίων παιδαγωγών, διδασκάλων, καθηγητών και επιστημόνων που θα αποτελούν μία έγκριτη ψηφιακή βιβλιοθήκη εγνωσμένου πνευματικού κύρους, η οποία θα επενεργεί ως κορυφαίος επιμορφωτικός φορέας συμπληρωματικών γνώσεων, η κατοχή των οποίων θα συντελεί στην ανόρθωση του πνευματικού επιπέδου κάθε πληθυσμού και κάθε κράτους, σε κάθε ήπειρο, σε ολόκληρο τον πλανήτη.

5)Ένα μεγάλο μέρος των Επιμορφωτικών Μαθημάτων είναι ήδη ολοκληρωμένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του “Avatar e-Learning” που ξεκίνησε από το 2015 τη σύνταξη και την ένταξη των Επιμορφωτικών Μαθημάτων για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση των σπουδαστών κάθε χώρας.

6) Η οικονομική διαχείριση των εισπραττόμενων χρημάτων από το Π.Τ.Π.Φ. θα προταθεί να αναληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η πνευματική διαχείριση των μαθημάτων του Avatar e-Learning θα προταθεί να αναληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της UNESCO, στο πλαίσιο του αγώνα της για την επιμόρφωση των λαών της Γης, που αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα έργα του καταστατικού της.

7) Στην ψηφιακή Heptapolis (www.heptapolis.com) υπάρχουν ήδη σε 3D απεικονίσεις όλα τα απαραίτητα κτιριακά συγκροτήματα του Ο.Η.Ε., της UNESCO και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ καθώς και οι περιγραφές δραστηριοποίησης των 193 κρατών – μελών του Ο.Η.Ε. εντός της Heptapolis.

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση με ζωηρή συζήτηση των επισκεπτών οι οποίοι δήλωναν ενθουσιασμένοι από τη λεπτομερή παρουσίαση της πρότασης και την εντυπωσιακή εμφάνιση των μαθημάτων του Avatar e-Learning, καθώς και από τους διεθνούς φήμης καθηγητές που συμμετέχουν στο προσωπικό συγγραφής των μαθημάτων.

Στη κεντρική φωτογραφία: (από αριστερά) Παναγιώτης Μυλωνάς, Βαρώνος Toni Breidel, Παύλος Πισάνος,                                                                 Στέφανος Βογαζιανός Roy, Μιχάλης Πουλαντζάς.   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Μαΐου 2024