,

Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Λαμιέων

Με εννέα θέματα

9 Απριλίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί σήμερα 9 Απριλίου 2024, στις 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου Γιώργου Ποντίκα.

Τα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1⁰: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 63 στρ. στην θέση «Μεγάλο Στενό» της Δ.Κ. Ροδωνιάς

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

Θέμα 2⁰: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Κοινότητα Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3⁰: Άσκηση ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, επί της με Α.Β.ΕΦΕΣ.: : 221 / 14-12-2023, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης) / διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

Θέμα 4⁰: Άσκηση ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, επί της με Α.Β.ΕΦΕΣ.: : 58 / 01-3-2024, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης) / διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 5⁰: Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης έμμισθων Αντιδημάρχων. Εισηγητής: Πρόεδρος ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Θέμα 6⁰: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «2ος Ποδηλατικός Γύρος Λαμίας»

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 7⁰: Έγκριση του 3ου Πρακτικού Ανάδειξης Μειοδότη μετά την αριθ. 538/2024 Απόφαση Της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο έργο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 200502

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

Θέμα 8⁰: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡHΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 2: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εισηγητής: Πρόεδρος

 

Θέμα 9⁰: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Β’ ΦΑΣΗ

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

23 Μαΐου 2024