«H ορεινή Φωκίδα πρέπει να σωθεί…»

Γράφει η Αφροδίτη Παπαθανάση

20 Ιουνίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Στη δημόσια διαβούλευση του Υπ. Περιβάλλοντος που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε  για τα σχέδια διαχείρισης των δικτύων Natura 2000  και των Προεδρικών Διαταγμάτων αυτών, υπάρχει η παρουσίαση και για τους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, στο λινκ: https://ypen.gov.gr/diavouleusi/forums/topic/kefalaio-5-16/

«Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ)», σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπ. Περιβάλλοντος, « αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών»… «Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων, με πολλαπλά οφέλη τόσο ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και προς την ανάπτυξη της χώρας. Οι ΕΠΜ θα υποδείξουν τις ζώνες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός των ορίων τους, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους κάθε ομάδας περιοχών και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Τα Σχέδια Διαχείρισης θα επιτρέψουν τη θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές της μελέτης. Το έργο της εκπόνησης των ΕΠΜ, ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το οποίο για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι μελέτες εδώ αφορούν τις ακόλουθες περιοχές: GR2450001 Όρη Βαρδούσια (ΕΖΔ) GR2450008 Όρος Βαρδούσια (ΖΕΠ), GR2450002 Όρος Γκιώνα (ΕΖΔ), GR2450007 Κορυφές Όρους Γκιώνα, Χαράδρα Ρεκά, Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκκα (ΖΕΠ), GR2440004 Εθνικός Δρυμός Οίτης (ΕΖΔ-ΤΚΣ) GR2440007 Εθνικός Δρυμός Οίτης – Κοιλάδα Ασωπού (ΖΕΠ), GR2440003 Φαράγγι Γοργοπόταμου (ΕΖΔ), GR2440006 Όρος Καλλίδρομο (ΕΖΔ), GR2410002 Όρος Παρνασσός (ΖΕΠ), GR2450005 Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο Πολύδροσου (ΕΖΔ-ΤΚΣ), GR2440002 Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού- Μαλιακός Κόλπος – Μεσοχώρι Σπερχειού(ΕΖΔ-ΤΚΣ), GR2440005 Κάτω Ρους και Εκβολές Σπερχειού (ΖΕΠ), GR2450004 Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή πηγών Χιλιαδού (ΕΖΔ-ΤΚΣ), GR2450009 Ευρύτερη περιοχή Γαλαξειδίου (ΖΕΠ), GR2430001 (ΕΖΔ) – Όρος Τυμφρηστός.

Οι επιστημονικές μελέτες περιοχών που αφορούν τους ορεινούς όγκους Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας και Παρνασσού, περιοχές που αφορούν τη Φωκίδα, όπως και αυτές που αφορούν τον Κορινθιακό, παραλιακή ζώνη του Νομού, είναι, αν η Αυτοδιοίκηση και η Πολιτική Ηγεσία τις υιοθετήσει ως βήματα προτάσεων πολιτικής, οδηγός για έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που θα χαρακτηρίσουν και θα επηρεάσουν αναπτυξιακά για χρόνια την περιοχή.

Όσο περνούν τα χρόνια, βλέπουμε την Αυτοδιοίκηση να χάνει, όχι να κερδίζει, αναπτυξιακά, θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Έτσι για τα Χωροταξικά για Αιολικά – ΑΠΕ, η Αυτοδιοίκηση, αν και η γνώμη της και θέση της σημαντική και οφείλει, οι προτάσεις της,  να είναι γνωστές στους πολίτες, επί της ουσίας  είναι στο περιθώριο των κεντρικών αποφάσεων των Υπουργείων. Το αυτό και με το χωροταξικό ιχθυοκαλλιεργειών. Ενώ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δεν ρωτήθηκε καν.

Αυτό, η παράκαμψη της βούλησης της Αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασμό και το αναπτυξιακό, αρχιτεκτονικό, περιβαλλοντικό μέλλον των κοινωνιών τους, είναι βαθιά συντηρητική πολιτική.

Στα δικά μας, η Φωκίδα, οι ορεινές της περιοχές πρέπει να διασωθούν και αναπτυχθούν με μεγάλο σεβασμό στη Φύση. Έτσι περιοχές πρέπει να «κλειδώσουν» απέναντι σε φαραωνικά έργα αιολικών, φωτοβολταικών ή και επιφανειακών εξορύξεων. Τα αλπικά των Βαρδουσίων, οι διαδρομές προς Βαθιά Λάκκα και Πυραμίδα, το φαράγγι της Ρεκκάς, ο Επτάστομος, είναι μόνο λίγα από τα εμβληματικά σημεία – περιοχές που πρέπει να διασωθούν. Με βάση τις πληροφορίες που δίνουν οι μελέτες πρέπει η Αυτοδιοίκηση, τα Κόμματα και οι Κινήσεις Πολιτών, να δραστηριοποιηθούν με θέσεις, προτάσεις, επισκέψεις και παρεμβάσεις στη Βουλή και την Πολιτική Ηγεσία, για τα καθεστώτα προστασίας των περιοχών που μας ενδιαφέρουν. Όχι μόνο γιατί οι επόμενες γενεές έχουν δικαίωμα στο να γνωρίσουν και βιώσουν φυσικό περιβάλλον, αλλά γιατί οι ήπιες παραδοσιακές δραστηριότητες της κτηνοτροφίας πρέπει να επιβιώσουν έναντι μιας περιβαλλοντικής παρέμβασης και ζημιάς από μεγάλες παρεμβάσεις.

Στη Φωκίδα έχουμε καθυστερήσει πολύ στο να αποφασίσουμε και να δρομολογήσουμε το τι θέλουμε για τις ορεινές περιοχές. Θέλουμε ή όχι χωριά μας να έχουν αρχιτεκτονικό έλεγχο; Χρειάζεται να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο δεκαετίας για το πώς θα στηρίξουμε τις μικρές μονάδες, πως θα βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους, πως θα βοηθήσουμε τους νέους επιστήμονες να μείνουν επαρχία και ορεινά, πως θα χτίσουμε υποδομές. Αυτά είναι σε διαρκή καθυστέρηση, όχι γιατί δεν υπάρχει θέληση και συμφωνία της κοινωνίας, αλλά γιατί δεν υπάρχει η πολιτική αντίληψη και θέληση για αυτό.

Τώρα, πέρα από περιοχές που πρέπει να κλειδώσουν ως «Απάτητα Βουνά» για να προλάβουμε άμεσες παρεμβάσεις, πρέπει κυρίως η Αυτοδιοίκηση να προτείνει στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία, με βάση τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, να μιλήσουν και να ενισχύσουν το επιστημονικό έργο,  για την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 στη Φωκίδα, και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων.

Το αντίστοιχό, οι αντίστοιχες κινήσεις αφορούν και την παραλιακή ζώνη και διαβάσαμε ότι ήδη Βουλευτής και Δήμαρχος έθεσαν θέματα στην αρμόδια Υπουργό Πολιτισμού για το χωροταξικό ιχθυοκαλλιεργειών, που όμως δεν είναι το μοναδικό ζήτημα για την προστασία του Κορινθιακού, καθώς χρειαζόμαστε μέτρα για την προστασία των χειμάρρων που στέλνουν σκουπίδια στη θάλασσα ή και την αναβάθμιση των βιολογικών πέριξ του Κορινθιακού και το σύστημα, ηλεκτρονικό και φυσικό, που παρακολουθεί την περιβαλλοντική συμμόρφωση επιχειρήσεων.

Ας δράσουμε με σύνεση και σχεδιασμό για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών.

Η ορεινή Φωκίδα πρέπει να σωθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

19 Ιουλίου 2024