Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων με 11 θέματα

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου

14 Ιουνίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, την Δευτέρα 17-6-2024 και ώρα 20:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι. ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση  Συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων ως  νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την ένταξη, ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους

Εισηγητής:  Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Καραμάνης Κ. Δημήτριος.

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 9,10,11 του 2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κα Παπαβασιλείου  Αικατερίνη

 

IΙ. ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικον. Έτους 2024 (Η 213/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος

 1. Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Κερασούντος στη Λιβαδειά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση νεκροταφείου Δ.Κ Αγίου Γεωργίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος

 1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος

 1. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος

 

IΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Προστασίας  κα . Παπαβασιλείου  Αικατερίνη

 1. Παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών του 9ου Δημοτικού  Σχολείου Λιβαδειάς για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από το Δήμο Λεβαδέων  (Η  5/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Προστασίας  κα Παπαβασιλείου Αικατερίνη

 1. Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Πανελλήνιο μουσικό φεστιβάλ στην Καστοριά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κα Παπαβασιλείου Αικατερίνη

 

 1. IV. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 2. Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( ΚΑΡΤ ) ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», στη θέση «ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ», της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδειάς, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με φορέα του έργου την ατομική επιχείρηση «ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». (Η   216/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)

Εισηγητής: Δήμαρχος  Λεβαδέων κ. Καραμάνης Κ. Δημήτριος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14 Ιουλίου 2024