Metlen: Οι αναλυτές «θέτουν» υψηλότερους στόχους για τη μετοχή στο β’ εξάμηνο

Οι αναλυτές της Metlen (πρώην Mytilineos) ανεβάζουν τον «πήχη» για τη μετοχή για το β’ εξάμηνο του έτους με την τιμή στόχο να προσεγγίζει πλέον τα 50 ευρώ ανά μετοχή και να προσφέρει ένα από τα υψηλότερα περιθώρια ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

1 Ιουλίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η NBG Securities και ο επικεφαλής ανάλυσης Βαγγέλης Καρανίκας τοποθετούν τη μετοχή της Metlen στις κορυφαίες επιλογές τους για το δεύτερο εξάμηνο του έτους με αυξημένη τιμή στόχο στα 51 ευρώ από 50 ευρώ προηγουμένως με σύσταση υπεραπόδοσης (outperform).

«Η θετική μας άποψη για τη Metlen βασίζεται στα εξής:

α) στο ταμειακά παραγωγικό και αμυντικό επιχειρηματικό μοντέλο που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τον νέο τομέα της ενέργειας,

β) στην ισχυρή και ρευστή θέση του ισολογισμού της, η οποία της επιτρέπει να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις και να επιδιώκει επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ροές (π.χ. σχέδιο εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων), χωρίς σημαντική επιβάρυνση της μόχλευσης,

γ) στη στρατηγική απόφαση της Metlen να αυξήσει σημαντικά την έκθεσή της στις ΑΠΕ, θέτοντας παράλληλα νέους, φιλόδοξους στόχους για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, κατά την άποψή μας,

δ) στα σταθερά κέρδη της δυναμικής ανάπτυξης, με τις πωλήσεις του ομίλου, τα EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με μέσους ετήσιους ρυθμούς την περίοδο 2023-2026 13%, 9% και 8%, αντίστοιχα, ακόμη και μετά τη διεύρυνση των καθαρών κερδών κατά 3,8 φορές από το 2021 (δηλ. από 162 εκατ. ευρώ σε 623 εκατ. ευρώ),

στ) στη βελτιωμένη ρευστότητα της μετοχής στην αγορά, με το αυξημένο free float μετά την πρόσφατη (τέλη Μαΐου) ιδιωτική τοποθέτηση ποσοστού περίπου 5% από τον βασικό της μέτοχο.

Από πλευράς αποτίμησης, η Metlen διαπραγματεύεται σε δείκτη EV/EBITDA στις 6,0 φορές φέτος και δείκτη P/E 7,7 φορές που κατά την άποψή μας δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις μοναδικές δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την “πράσινη” κερδοφορία (250 εκατ. ευρώ το 2023 από 69 εκατ. ευρώ το 2021).

Συνολικά, κατά την άποψή μας, η Metlen προσφέρει μία από τις καλύτερες συνδυασμένες προτάσεις αξίας και ανάπτυξης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που συνδυάζεται σταθερά μέσω της αποδεδειγμένης πορείας της και τις ισχυρές ικανότητες εκτέλεσης, καθώς και μια εξαιρετική υποκατάσταση για την ενεργειακή μετάβαση, τη βιωσιμότητα και τις “πράσινες” επενδυτικές επιλογές.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η Metlen είναι ένας ηγέτης μεταξύ των ελληνικών εταιρειών στις πρακτικές ESG, έχοντας θέσει φιλόδοξο στόχο για τη μείωση των εκπομπών της», συμπεραίνει ο Καρανίκας.

Η αμερικανική τράπεζα Morgan Stanley και ο Ioannis Masvoulias εξηγούν ότι η υποαπόδοση της μετοχής της Metlen Energy & Metals (πρώην Mytilineos) φέτος δεν δικαιολογείται και τα τρέχοντα επίπεδα της τιμής προσφέρουν ένα συναρπαστικό σημείο εισόδου, καθώς η ενέργεια και το αλουμίνιο αυξάνουν τον ρυθμό τους. Η τιμή στόχος είναι τα 46 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση υπεραπόδοσης (overweight).

Tα βασικά συμπεράσματα της Morgan Stanley είναι:

  • η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων και οι πρόσφατοι πλούσιοι πολλαπλασιαστές συγχωνεύσεων και εξαγορών θα πρέπει να εντείνουν το ενδιαφέρον στους επενδυτές στην ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της Metlen στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  •  η έκθεση στο αλουμίνιο και η καθαρή θέση αγοράς αλουμίνας προσθέτουν αξία.
  • χαμηλή αποτίμηση με δείκτη EV/EBITDA στις 5,4 φορές για το 2025 έναντι των ομοειδών ολοκληρωμένων εταιρειών κοινής ωφέλειας/αλουμινίου σε 7,5 φορές / 6,0 φορές και μια απόδοση ταμειακών ροών σε περίπου 12% το 2025 και 2026.

Η Metlen είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί από μια πιθανή μεταστροφή του κλίματος προς τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα ονόματα καθαρής ενέργειας. Οι βασικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του τομέα περιλαμβάνουν: 1) την απτή προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων, βοηθώντας τις ευαίσθητες στα επιτόκια μετοχές, 2) τα μειωμένα επίπεδα αποτίμησης μετά την απότομη μείωση κατά 35% τα τελευταία δύο χρόνια, και 3) το ιστορικό δημιουργίας αξίας που καθησυχάζει τις ανησυχίες της αγοράς.

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αναδεικνύουν την εσωτερική αξία της μετοχής. Η απόκλιση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επιπέδων αποτίμησης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι πολλαπλασιαστές εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι κατά μέσο όρο στις 16,4 φορές τον δείκτη EV/EBITDA για το 2024 έναντι 12,4 φορών των μετοχών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Metlen δεν έχει δηλώσει οποιαδήποτε πρόθεση να αποσχίσει τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά οι πλούσιοι πολλαπλασιαστές στις εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορεί να παρέχουν ενδείξεις για την εσωτερική της αξία. «Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των πρόσφατων πολλαπλασιαστών εξαγορών και συγχωνεύσεων (στις 10 με 19 φορές) στο EBITDA της Metlen από ανανεώσιμες πηγές το 2024 ύψους 363 εκατ. ευρώ θα απέδιδε μια δίκαιη αξία 6 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 3,2 δισ. ευρώ της αποτίμησης προεξόφλησης ταμειακών ροών», εξηγεί ο Masvoulias.

«Προβλέπουμε ότι η ταχεία αναπτυσσόμενη δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα φτάσει το 32% των EBITDA του ομίλου το 2024 και πάνω από 40% μέχρι το 2027, με 4ετή μέση αύξηση (CAGR) στα EBITDA στο 23%.

Η συμφωνία ορόσημο 2GW με τη ΔΕΗ εισάγει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό μοντέλο με ανώτερη ορατότητα κερδών σε σχέση με τις τυπικές συμφωνίες εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων.

Συνολικά, βλέπουμε μια βελτιωμένη προοπτική για σχεδόν 6GW πιθανών συμφωνιών εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων τα επόμενα χρόνια και ένα σταθερό pipeline 10,5 GW (εκτός ΔΕΗ και Καναδά), που επιτρέπει ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,5GW ετησίως», καταλήγει ο Masvoulias.

Η Edison και ο Andrew Keen αυξάνουν την τιμή στόχο για τη μετοχή της Mytilineos στα 49 ευρώ από 45 ευρώ προηγουμένως, μετά την απόφαση για την αλλαγή της επωνυμίας σε Metlen Energy & Metals, η οποία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της για την εδραίωση μιας ισχυρής διεθνούς ταυτότητας.

«Ο Όμιλος επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή του να εξετάσει μια διεθνή εισαγωγή σε χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η Metlen, στο πλαίσιο μιας εισαγωγής στο LSE, θα κατατασσόταν στην 90ή θέση του δείκτη των μεγαλύτερων εταιρειών του LSE με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και περίπου 50ή με βάση τα κέρδη, υποδεικνύοντας δυνητική ανοδική πορεία αναπροσαρμογής», εξηγεί η Edison.

Η Metlen λειτουργεί τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη επιχείρηση αλουμινίου στην Ευρώπη, παρέχοντας αλουμίνα και αλουμίνιο χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την πρόθεσή της να παράγει γάλλιο, η οποία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

«Η Metlen ξεπέρασε το €1 δισ. σε EBITDA το 2023, με τις εκτιμήσεις (και τo consensus) να αναμένουν πλέον ότι αυτό θα αποτελέσει ορόσημο στην ανάπτυξή της και όχι κυκλική κορύφωση. Αποτιμούμε τη Metlen στα €49 ανά μετοχή (από €45 ανά μετοχή στην τελευταία μας ενημέρωση).

Η αποτίμηση DCF μας έχει αυξηθεί στα €47 ανά μετοχή λόγω των μικρών αναθεωρήσεων των κερδών και την συνδυάζουμε με μια αποτίμηση με πολλαπλασιαστή ομοειδών εταιρειών στα €51 ανά μετοχή για να αντικατοπτρίσουμε το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των ομοειδών εταιρειών με μια πρόσθετη εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη P/E για το 2025 σε 7,2 φορές, σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες», εξηγεί η Edison.

«Κατά την άποψή μας, η συνολική σχετική θέση της κεφαλαιοποίησής της σε σχέση με τα κέρδη της αντανακλά μια δυνατότητα επαναξιολόγησης και αυτό ισχύει επίσης όταν συγκρίνουμε τη Metlen με μια σχετική ομάδα άλλων εταιρειών.

Αν υποθέσουμε ότι η Metlen θα πρέπει να θεωρηθεί ως βιομηχανική επιχείρηση, μπορούμε να τη συγκρίνουμε με ένα υποτμήμα της αγοράς.

Στις 10 Ιουνίου (στοιχεία από την LSEG), όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με 4,48 δισ. λίρες (5,32 δισ. ευρώ), η Metlen θα κατατασσόταν μεταξύ των 20 κορυφαίων βιομηχανικών εισηγμένων εταιρειών, όντας πιο παρόμοια σε μέγεθος με την IMI.

Ωστόσο, όταν λαμβάνεται υπόψη το EBITDA ως βασικό μέτρο, η Metlen με 886 εκατ. λίρες (1,01 δισ. ευρώ) θα κατατασσόταν στη 13η θέση, ακριβώς κάτω από την DCC, η οποία διαθέτει επίσης μια ενεργειακή επιχείρηση που επικεντρώνεται στις ενεργειακές λύσεις και την ενεργειακή μετάβαση και, ως εκ τούτου, είναι ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της Metlen στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την ενεργειακή της δραστηριότητα (ιδίως την επιχείρηση M Renewables και την κατασκευή χαρτοφυλακίων ηλιακών συστημάτων)», επισημαίνει η εταιρεία ανάλυσης.

Πηγή: mononews

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Ιουλίου 2024