Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας.

Θεοφανία Μίγκου