Αναθεώρηση του Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης του Καρπενησίου