Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Newsroom