Βασίλειος – Πέτρος Νικολάου Σπανάκης

Θεοφανία Μίγκου