Γιάννης Σαρακιώτης

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
0

Γ. Σαρακιώτης: «Τιμή για τη Φθιώτιδα η ανάδειξη του Γεώργιου Ρούσκα σε Πρόεδρο του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Καθήκοντα αντιπροέδρου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE) ανέλαβε ο πρόεδρος του Σμβολαιογραφικού ΣυλλόγουΑθηνών, Πειραιώς,…