Ενημέρωση

ΒΟΙΩΤΙΑ
0

Δήμος Λεβαδέων : δημοσιεύθηκε ο Πίνακας Επιμερισμού ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές με Α.Π.Ε. και Υβριδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β΄3154) Απόφαση του Γενικού…