Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
0

Πρόσκληση του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 για την δράση «Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό τους»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται, σε συνδυασμό με τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται…