πλημμύρες

ΕΥΒΟΙΑ
0

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ  9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020…