συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου