σύνδεση

ΕΛΛΑΔΑ
0

Το ΤAXISnet εκτός λειτουργίας

Εκτός λειτουργίας είναι σήμερα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις συναλλαγές πολιτών…