υλοποίησης του έργου κατασκευής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας.