16ο Πειραματικο Δημοτικο Σχολείο Λαμίας

Ανδρέας Κούκουρας