Τι ισχύει για την εξαγορά πλασματικών ετών από επαγγελματίες και αγρότες

Σε δύο μεγάλες κατηγορίες χωρίζονται οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) που επιθυμούν να εξαγοράσουν χρόνια ασφάλισης. Αυτό επισημαίνει πρόσφατη εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για τη διαδικασία της εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς και το αν κατά την ημερομηνία […]

18 Αυγούστου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Σε δύο μεγάλες κατηγορίες χωρίζονται οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) που επιθυμούν να εξαγοράσουν χρόνια ασφάλισης.

Αυτό επισημαίνει πρόσφατη εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για τη διαδικασία της εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς και το αν κατά την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι ήταν ενεργοί ή μη.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη διάκριση καθορίζεται και το ύψος της εισφοράς για την εξαγορά. Κριτήριο για τη διάκριση είναι ο χρόνος που άρχισε να ισχύει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, δηλαδή η 13η Μαΐου 2016.

Η πρώτη κατηγορία, αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13 Μαΐου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση αυτή η εισφορά για την εξαγορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).

Εάν πρόκειται για ασφαλισμένους σε διακοπή, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014, λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο, δηλαδή τα 586,08 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοαπασχολούμενους και τα 410,26 ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016, η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/1/2017 και όσες θα υποβάλλονται στο μέλλον.

Για τους ενεργούς ασφαλισμένους, η εγκύκλιος επισημαίνει ότι εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

Στην περίπτωση ασφαλισμένων σε διακοπή, προβλέπονται τα εξής:

Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014, λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο (586,08 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους και 410,26 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ).

Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016, η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017, εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς, καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Οκτωβρίου 2023
2 Οκτωβρίου 2023