Πώς θα νομιμοποιήσετε την αγροτική σας αποθήκη

Για τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι αγροτικές αποθήκες ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους ενδιαφερόμενους οι Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με αυτές η διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση στις ΔΑΟΚ ενός τοπογραφικού, αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ καθώς και παραστατικά διάθεσης της παραγωγής τους. Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση […]

13 Σεπτεμβρίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Για τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι αγροτικές αποθήκες ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους ενδιαφερόμενους οι Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με αυτές η διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση στις ΔΑΟΚ ενός τοπογραφικού, αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ καθώς και παραστατικά διάθεσης της παραγωγής τους.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) (ΑΟΚ-19) της Υπηρεσίας.

Τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, με τοποθετημένη την αποθήκη στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε 3πλούν).

Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.

Συνημμένη Υπ. Δήλωση (ΑΟΚ-19Α) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας.

Αντίγραφο εντύπου Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης με θεώρηση Δ.Ο.Υ.

Παραστατικά διάθεσης αγροτικής παραγωγής.

Κατάσταση, με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση, προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων, φυτοφαρμάκων κλπ.

Όψη, κάτοψη, τομή της αποθήκης (3πλούν).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Οκτωβρίου 2023
28 Σεπτεμβρίου 2023