Αλλαγή δημοτικών τελών 2019

Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή για την μη αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών για το οικονομικό έτος 2019. Σχετικά με τα δημοτικά τέλη: Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. Δ.Τ. για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή για την μη αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών για το οικονομικό έτος 2019.

Σχετικά με τα δημοτικά τέλη:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
1. Δ.Τ. για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων – Νηλέως 1,20€ τ.μ. / ετησίως
2. Δ.Τ. για οικίες την Δημοτική Ενότητα σε 1,20€ τ.μ. / ετησίως .
3. Δ.Τ. για καταστήματα στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων – Νηλέως 2,10€ τ.μ. /
ετησίως
5. Ενιαίος Δ.Φ. 0,25 €
Α. Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6.000 τμ καταστημάτων κάθε φύσης 2,10€/τ.μ.
Β. Για ακάλυπτους χώρους από 0-1000 τ.μ ισχύει ο συντελεστής που έχει καθοριστεί για τους
στεγασμένους χώρους ήτοι 2,10€/τ.μ..
Γ. Για ακάλυπτους χώρους 1001 μέχρι 6000 τ.μ που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες
κλπ θα χρεώνονται με πλασματικό εμβαδόν δηλαδή με το μισό του εμβαδού τους και με
συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού
μέχρι 6000 τ.μ ,δηλαδή 2,10 €(Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1).
Δ. Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος
1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει οριστεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των
καταστημάτων μέχρι 6000 τ.μ.
Ε. Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6000 τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος
1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει οριστεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι
6000 τ.μ.
Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰.
Γ. ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ
1. Μικρά ζώα 0,50€/ζώο/ετησίως.
2. Μεγάλα ζώα 3,00€/ζώο/ετησίως
4
Δ. ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Ντόπιοι παραγωγοί του ενιαίου Δήμου
· 2,00€/3μετρα/ημερησίως
· 4,00€/6μέτρα/ημερησίως
Για τους υπόλοιπους
· 7,00€/3μέτρα/ημερησίως
· 14,00€/6μέτρα/ημερησίως
Δ. ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι τα οποία βρίσκονται σε παραλίες 6,00 €/τ.μ./ ετησίως.
2. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι τα οποία δεν βρίσκονται σε παραλίες στα 4,00€/τ.μ. / ετησίως.
3. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι που είναι στεγασμένοι με μόνιμη κατασκευή σε 12,00 €/τ.μ./
ετησίως.
5. Κατάληψη πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά σε 0,50€ /τ.μ./ημερησίως.
Ε. Την επιβολή των κατωτέρω τελών που θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μελέτης υπολογισμού των εσόδων, ως εξής:
1.Για κάθε πυλώνα του ΑΔΜΗΕ 50 ευρώ ετησίως γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
2.Για κάθε στύλο ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης 30 ευρώ ετησίως.
3.Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 30 ευρώ ετησίως.
4.Για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ 150 ευρώ ετησίως.
5.Για κάθε υπαίθρια ταχυδρομική θυρίδα των ΕΛΤΑ 50 ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή για την μη αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών για το οικονομικό έτος 2019.

Σχετικά με τα δημοτικά τέλη:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
1. Δ.Τ. για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων – Νηλέως 1,20€ τ.μ. / ετησίως
2. Δ.Τ. για οικίες την Δημοτική Ενότητα σε 1,20€ τ.μ. / ετησίως .
3. Δ.Τ. για καταστήματα στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων – Νηλέως 2,10€ τ.μ. /
ετησίως
5. Ενιαίος Δ.Φ. 0,25 €
Α. Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6.000 τμ καταστημάτων κάθε φύσης 2,10€/τ.μ.
Β. Για ακάλυπτους χώρους από 0-1000 τ.μ ισχύει ο συντελεστής που έχει καθοριστεί για τους
στεγασμένους χώρους ήτοι 2,10€/τ.μ..
Γ. Για ακάλυπτους χώρους 1001 μέχρι 6000 τ.μ που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες
κλπ θα χρεώνονται με πλασματικό εμβαδόν δηλαδή με το μισό του εμβαδού τους και με
συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού
μέχρι 6000 τ.μ ,δηλαδή 2,10 €(Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1).
Δ. Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος
1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει οριστεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των
καταστημάτων μέχρι 6000 τ.μ.
Ε. Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6000 τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος
1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει οριστεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι
6000 τ.μ.
Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰.
Γ. ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ
1. Μικρά ζώα 0,50€/ζώο/ετησίως.
2. Μεγάλα ζώα 3,00€/ζώο/ετησίως
4
Δ. ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Ντόπιοι παραγωγοί του ενιαίου Δήμου
· 2,00€/3μετρα/ημερησίως
· 4,00€/6μέτρα/ημερησίως
Για τους υπόλοιπους
· 7,00€/3μέτρα/ημερησίως
· 14,00€/6μέτρα/ημερησίως
Δ. ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι τα οποία βρίσκονται σε παραλίες 6,00 €/τ.μ./ ετησίως.
2. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι τα οποία δεν βρίσκονται σε παραλίες στα 4,00€/τ.μ. / ετησίως.
3. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι που είναι στεγασμένοι με μόνιμη κατασκευή σε 12,00 €/τ.μ./
ετησίως.
5. Κατάληψη πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά σε 0,50€ /τ.μ./ημερησίως.
Ε. Την επιβολή των κατωτέρω τελών που θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μελέτης υπολογισμού των εσόδων, ως εξής:
1.Για κάθε πυλώνα του ΑΔΜΗΕ 50 ευρώ ετησίως γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
2.Για κάθε στύλο ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης 30 ευρώ ετησίως.
3.Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 30 ευρώ ετησίως.
4.Για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ 150 ευρώ ετησίως.
5.Για κάθε υπαίθρια ταχυδρομική θυρίδα των ΕΛΤΑ 50 ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ