Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών λόγω εορτών

Απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όσον αφορά τον Αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι -Χαλκίδα), από τη διασταύρωση με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας των φορτηγών, για το ρεύμα εξόδου, θα ισχύουν ως εξής: Από ώρα […]

20 Δεκεμβρίου 2018

του/της Newsroom

Απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά τον Αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι -Χαλκίδα), από τη διασταύρωση με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας των φορτηγών, για το ρεύμα εξόδου, θα ισχύουν ως εξής:

Από ώρα 16.00 έως 21.00: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018, Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018, Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019. Από ώρα 08.00 έως 13.00: Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018, Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018 και Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019.

Στον Αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι -Χαλκίδα), στο ρεύμα προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820), οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας των φορτηγών, για το ρεύμα εισόδου, θα ισχύουν ως εξής: Από ώρα 15:00 έως 21:00: Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018, Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019, Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 και Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

  • Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.
  • Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα), όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
  • Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
  • Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
  • Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
  • Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
  • Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού, για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.
  • Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
  • Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.
  • Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Σεπτεμβρίου 2023