Κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων

Επείγον δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση
Επείγον δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:
Παραπομπή από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του κατεπείγοντος θέματος άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017 , για λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας. (1/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί:
Στις 12/12/2018 επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή οι αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς ( διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) που αφορούν στην υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει τα επιδόματα εορτών και αδείας .
α) η Νομική Σύμβουλος του Δήμου σήμερα 9/1/2019 εκτάκτως με το με αρ.πρωτ.540 έγγραφό της ενημέρωσε την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Δήμου για την λήξη της προθεσμίας της άσκησης έφεσης ( η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της επίδοσης ) καθώς και για την αίτηση των υπαλλήλων οι οποίοι προκειμένου να μην ασκηθεί έφεση παραιτούνται από τους τόκους
β) η αίτηση των δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις με την οποία ζητούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου να προβούν στη λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά των ανωτέρω πρωτόδικων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς δηλώνοντας παράλληλα ότι στη περίπτωση λήψης σχετικών αποφάσεων από το Δήμο παραιτούνται από τους επιδικασθέντες τόκους , κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου 8/1/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 405 ,
γ) η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η ανυπαρξία της οποίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης , εκδόθηκε στις 9/1/2019 με αρ. Πρωτ. 506.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω προσήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 10/1/2019 και έλαβε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, την αριθμ. 1/2019 απόφαση για παραπομπή του θέματος λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του.
Επείγον δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:
Παραπομπή από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του κατεπείγοντος θέματος άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017 , για λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας. (1/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί:
Στις 12/12/2018 επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή οι αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς ( διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) που αφορούν στην υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει τα επιδόματα εορτών και αδείας .
α) η Νομική Σύμβουλος του Δήμου σήμερα 9/1/2019 εκτάκτως με το με αρ.πρωτ.540 έγγραφό της ενημέρωσε την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Δήμου για την λήξη της προθεσμίας της άσκησης έφεσης ( η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της επίδοσης ) καθώς και για την αίτηση των υπαλλήλων οι οποίοι προκειμένου να μην ασκηθεί έφεση παραιτούνται από τους τόκους
β) η αίτηση των δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις με την οποία ζητούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου να προβούν στη λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά των ανωτέρω πρωτόδικων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς δηλώνοντας παράλληλα ότι στη περίπτωση λήψης σχετικών αποφάσεων από το Δήμο παραιτούνται από τους επιδικασθέντες τόκους , κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου 8/1/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 405 ,
γ) η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η ανυπαρξία της οποίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης , εκδόθηκε στις 9/1/2019 με αρ. Πρωτ. 506.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω προσήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 10/1/2019 και έλαβε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, την αριθμ. 1/2019 απόφαση για παραπομπή του θέματος λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ