Με προσλήψεις στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ Λιβαδειάς

Με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” αλλά και καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου, να είναι μερικά μόνο θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 6

Με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” αλλά και καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου, να είναι μερικά μόνο θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 6 το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.) συνολικού εκτιμώμενου ποσού 635.000 ευρώ . (η εισήγηση διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΥΑ 38347/2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019. (27/2018 Απόφαση της Ο.Ε)
3. Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης Δ΄ τριμήνου 2018 (26/2019 Απόφαση Ο.Ε)
4. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων. (1/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).(η εισήγηση διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)
5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 4.623,58€ από μισθώματα βάσει της αριθμ. πρωτ 18860/26-7-2017 σύμβασης ,σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 , του οφειλέτη Κιούση . Ι.Λουκά
6. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”
7. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
8. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Γ. Κατσαρό από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων
9. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού των Αγ. Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου
10. Προγραμματισμός για τη συνδιοργάνωση συναυλίας παραδοσιακής ιρανικής μουσικής
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης- αφιέρωμα στον Γ.Κατσαρό από την Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων.
12. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τον εορτασμό των Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ Παρορίου στις 16/3/2019
13. Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)”
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” αλλά και καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου, να είναι μερικά μόνο θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 6 το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.) συνολικού εκτιμώμενου ποσού 635.000 ευρώ . (η εισήγηση διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΥΑ 38347/2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019. (27/2018 Απόφαση της Ο.Ε)
3. Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης Δ΄ τριμήνου 2018 (26/2019 Απόφαση Ο.Ε)
4. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων. (1/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).(η εισήγηση διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)
5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 4.623,58€ από μισθώματα βάσει της αριθμ. πρωτ 18860/26-7-2017 σύμβασης ,σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 , του οφειλέτη Κιούση . Ι.Λουκά
6. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”
7. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
8. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Γ. Κατσαρό από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων
9. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού των Αγ. Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου
10. Προγραμματισμός για τη συνδιοργάνωση συναυλίας παραδοσιακής ιρανικής μουσικής
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης- αφιέρωμα στον Γ.Κατσαρό από την Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων.
12. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τον εορτασμό των Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ Παρορίου στις 16/3/2019
13. Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)”
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *