,

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια φύτευσης νέων αμπελώνων στην Περιφέρεια Στερεάς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα κριτήρια έκδοσης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες, η οποία μεταφέρει ουσιαστικά την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών από εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται τρεις περιφέρειες. Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου […]

5 Μαρτίου 2019

του/της Newsroom

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα κριτήρια έκδοσης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες, η οποία μεταφέρει ουσιαστικά την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών από εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται τρεις περιφέρειες.
Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων.

Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής.

 

Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται στο 1% της φυτεμένης έκτασης, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή έτους.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας.

Για τη βαθμολογία που θα λαμβάνει κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας W και συμμόρφωσης Pt.

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

Κατά συνέπεια, τα κριτήρια προτεραιότητας καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο 1ο Νεοεισερχόμενο βαρύτητα 0,30

Κριτήριο 2ο Διατήρηση περιβάλλοντος βαρύτητα 0,10

Κριτήριο 3ο Φυσικοί περιορισμοί βαρύτητα 0,10

Κριτήριο 4ο Διεύρυνση μικρών εκμεταλλεύσεων

Περιφέρεια Α (3-30 στρ.) βαρύτητα 0,35
Περιφέρεια Β (5-50 στρ.) βαρύτητα 0,35
Περιφέρεια Γ (3-30 στρ.) βαρύτητα 0,35

Κριτήριο 5ο Προηγούμενη συμπεριφορά βαρύτητα 0,15

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Σεπτεμβρίου 2023