Ακόμη ένα έργο στη Φθιώτιδα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου

Ξεκινάει άμεσα η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης  στο επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο  της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.Μέσα σε πέντε μήνες ,ως τις αρχές Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο από τον εργολάβο. Το έργο θα

Ξεκινάει άμεσα η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης  στο επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο  της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.Μέσα σε πέντε μήνες ,ως τις αρχές Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο από τον εργολάβο.

Το έργο θα στοιχίσει 500.000 €

Η κατασκευή εργασιών  που κρίνονται αναγκαίες είναι:
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2Ε-1.1
1. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W3 Ε-1.1.5 ΟΔΟ-2653 m
2. Στηθαίο Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2
λειτουργικού πλάτους W2 Ε-1.1.6 ΟΔΟ-2653 m
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,
ικανότητας συγκράτησης Η1 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Ε-1.2
3. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5. E-1.2.1 ΟΔΟ-2653 m
4 .Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W3. E-1.2.3 ΟΔΟ-2653 m
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,
τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Ε-1.3
5.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Ε-1.3.1 ΟΔΟ-2653 m 60 85,00
6.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Ε-1.3.4 ΟΔΟ-2653 m 200
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας
ικανότητας συγκράτησης Η2 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
Ε-1.6
7.Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος,
τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
Ε-1.6.9 ΟΔΟ-2653 m
Αποξηλώσεις στηθαίων Ε-3
8 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που
τοποθετήθηκε με έμπηξη Ε-3.1 ΟΔΟ-2151 m
9 Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών Ε-3.2 ΟΔΟ-2151
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ –
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κιγκλιδώματα Ε-4
10 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων Ε-4.1 ΟΔΟ-2653
11 Σιδηρά κιγκλιδώματα Ε-4.2 ΟΔΟ-2652 kg 3900
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων
θέσεων Ε-9
12 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές,
πλευράς 0,90 m Ε-9.1 ΟΙΚ-6541
13 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους Ε-9.4 ΟΙΚ-6541
Στύλοι πινακίδων Ε-10
14 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) Ε-10.2 ΟΔΟ-2653
 

Ξεκινάει άμεσα η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης  στο επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο  της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.Μέσα σε πέντε μήνες ,ως τις αρχές Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο από τον εργολάβο.

Το έργο θα στοιχίσει 500.000 €

Η κατασκευή εργασιών  που κρίνονται αναγκαίες είναι:
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2Ε-1.1
1. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W3 Ε-1.1.5 ΟΔΟ-2653 m
2. Στηθαίο Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2
λειτουργικού πλάτους W2 Ε-1.1.6 ΟΔΟ-2653 m
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,
ικανότητας συγκράτησης Η1 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Ε-1.2
3. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5. E-1.2.1 ΟΔΟ-2653 m
4 .Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W3. E-1.2.3 ΟΔΟ-2653 m
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,
τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Ε-1.3
5.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Ε-1.3.1 ΟΔΟ-2653 m 60 85,00
6.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Ε-1.3.4 ΟΔΟ-2653 m 200
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας
ικανότητας συγκράτησης Η2 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
Ε-1.6
7.Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος,
τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
Ε-1.6.9 ΟΔΟ-2653 m
Αποξηλώσεις στηθαίων Ε-3
8 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που
τοποθετήθηκε με έμπηξη Ε-3.1 ΟΔΟ-2151 m
9 Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών Ε-3.2 ΟΔΟ-2151
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ –
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κιγκλιδώματα Ε-4
10 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων Ε-4.1 ΟΔΟ-2653
11 Σιδηρά κιγκλιδώματα Ε-4.2 ΟΔΟ-2652 kg 3900
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων
θέσεων Ε-9
12 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές,
πλευράς 0,90 m Ε-9.1 ΟΙΚ-6541
13 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους Ε-9.4 ΟΙΚ-6541
Στύλοι πινακίδων Ε-10
14 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) Ε-10.2 ΟΔΟ-2653
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *