Επιδότηση ως 70% στις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς

  Πρόγραμμα στήριξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα  Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι είναι ενεργή η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την

 

Πρόγραμμα στήριξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα

 Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι είναι ενεργή η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού», το οποίο προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.

 

 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

  • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

 

  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων είναι 65% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70 % για τις νέες επιχειρήσεις.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται ως την 1/11/2019

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis

Περισσότερες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Υψηλάντη 12, Λαμία, τηλ. 22313 50900, email: stereaellada@mou.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://stereaellada.gr/archives/3253

 

Πρόγραμμα στήριξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα

 Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι είναι ενεργή η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού», το οποίο προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.

 

 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

  • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

 

  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων είναι 65% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70 % για τις νέες επιχειρήσεις.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται ως την 1/11/2019

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis

Περισσότερες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Υψηλάντη 12, Λαμία, τηλ. 22313 50900, email: stereaellada@mou.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://stereaellada.gr/archives/3253

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *