“Καλπάζουν” οι όγκοι συναλλαγών της Elval Halcor

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όγκος πωλήσεων της ElvalHalcor, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις συνθήκες στη διεθνή αγορά αλουμινίου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια στρατηγική της και αυξάνοντας τις πωλήσεις σε αγορές και προϊόντα με υψηλή

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όγκος πωλήσεων της ElvalHalcor, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις συνθήκες στη διεθνή αγορά αλουμινίου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια στρατηγική της και αυξάνοντας τις πωλήσεις σε αγορές και προϊόντα με υψηλή δυναμικότητα και κερδοφορία.

Αλλά και στον κλάδο του χαλκού, παρά την προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης και τη μείωση της συνολικής ζήτησης, κατάφερε να αυξήσει μερίδια αγοράς και ποσότητες, βασισμένη στην ηγετική θέση της στην αγορά των σωλήνων και εκμεταλλευόμενη την ανερχόμενη θέση και τη δυναμικότητά της στον τομέα της έλασης.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019

  • Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018
  • Αύξηση του aEBITDA σε 78,5 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 68,7 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018
  • Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,6%

 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 1.081,0 εκ. ευρώ έναντι 1.053,2 εκ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% και στη βελτίωση των τιμών κατεργασίας και του μίγματος προϊόντων, ενώ αντίθετα, οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδαργύρου κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor καιτα οποία βελτιώθηκαν κατά 14,3% αγγίζοντας τα78,5 εκ. ευρώ έναντι 68,7 εκ.ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 8,3 εκ. ευρώ για to πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους 13,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές.

Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκ. ευρώ έναντι 82,4 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος το πρώτο εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών.

 

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 29,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018.

Η μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο a-ΕBITDA της περιόδου.

 

Κύκλος εργασιών σε εκ. ευρώ                                                          a-EBITDA σε εκ. ευρώ

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όγκος πωλήσεων της ElvalHalcor, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις συνθήκες στη διεθνή αγορά αλουμινίου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια στρατηγική της και αυξάνοντας τις πωλήσεις σε αγορές και προϊόντα με υψηλή δυναμικότητα και κερδοφορία.

Αλλά και στον κλάδο του χαλκού, παρά την προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης και τη μείωση της συνολικής ζήτησης, κατάφερε να αυξήσει μερίδια αγοράς και ποσότητες, βασισμένη στην ηγετική θέση της στην αγορά των σωλήνων και εκμεταλλευόμενη την ανερχόμενη θέση και τη δυναμικότητά της στον τομέα της έλασης.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019

  • Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018
  • Αύξηση του aEBITDA σε 78,5 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 68,7 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018
  • Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,6%

 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 1.081,0 εκ. ευρώ έναντι 1.053,2 εκ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% και στη βελτίωση των τιμών κατεργασίας και του μίγματος προϊόντων, ενώ αντίθετα, οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδαργύρου κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor καιτα οποία βελτιώθηκαν κατά 14,3% αγγίζοντας τα78,5 εκ. ευρώ έναντι 68,7 εκ.ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 8,3 εκ. ευρώ για to πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους 13,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές.

Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκ. ευρώ έναντι 82,4 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος το πρώτο εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών.

 

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 29,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018.

Η μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο a-ΕBITDA της περιόδου.

 

Κύκλος εργασιών σε εκ. ευρώ                                                          a-EBITDA σε εκ. ευρώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ